Liikunta

LI 3 Terveyttä liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on tehostaa omaa säännöllistä liikuntaa, kohottaa kuntoa ja ohjata sen seuraamiseen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Painopiste on kuntoliikunnan eri muodoissa. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä ryhmän kanssa.