Liikunta

LI 4 Yhdessä liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painotetaan opiskelijaryhmän yhteistoimintaa. Kurssin sisältönä on muu yhdessä toteutettava liikunta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.