Liikunta

LI 6 Vanhat tanssit

Soveltava kurssi
Keskeinen sisältö: ryhmän yhteistoiminta, hyvät käytös- ja seuratavat sekä vanhojen päivän tanssiesitys.
Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.