Liikunta

LI 5 Hyvinvointia liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssi tukee jaksamista ja lisää opiskeluvireyttä. Keskeinen sisältö: painopiste on eri palloilumuodoissa. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön ryhmän kanssa kurssin alussa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.