KU5

KU5 Nykytaiteen keinoin (soveltava kurssi)

Opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Kurssilla syvennytään erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä sekä tarkastellaan taidetta osallistamisen ja vaikuttamisen muotona. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia ja produktioita. Kurssin aikana toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös museovierailu joko lähimuseoon tai esim. Helsinkiin Kiasmaan.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.
apina ops.jpg