KU2

KU2 Muotoilut, rakennetut ja luonnon ympäristöt

Kuvataiteen KU2 kurssilla tarkastellaan luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia sekä globaalisia merkityksiä. Tutustutaan arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöihin, ilmiöihin ja prosesseihin oman kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tarkastellaan taiteen merkitystä erilaissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa ympäristökysymyksissä.
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksissa.
P1070574.JPG