KU3

KU3 Osallisena mediassa (syventävä kurssi)

Kurssilla tutkitaan median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat median ajankohtaiset ilmiöt, sisällöt, tuotteet, palvelut ja ympäristöt sekä mediakulttuurit identiteetin rakentajina.
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksissa.
Mökki gif.gif