KU4

KU4 Taiteen monet maailmat (syventävä)

Kurssilla tutkitaan median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat median ajankohtaiset ilmiöt, sisällöt, tuotteet, palvelut ja ympäristöt sekä mediakulttuurit identiteetin rakentajina.
Kurssin voi suorittaa itsenäiseksi vain poikkeustapauksissa.

DSC_2327.jpg