KU1

Kurssikuvaus

1.2.jpg

Kurssi on luonteeltaan peruskurssi, jonka tavoitteena on tutustuttaa kuvataiteen perusteisiin ja syventää omaa kuvailmaisua. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan taiteen ja median kuvia. Kurssilla tarkastellaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Tiedostetaan erilaisia taidekäsityksiä ja tarkastellaan taidetta eri kulttuurien tulkkina. Oma kuvallinen ilmaisu, kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin täydentävät toisiaan. Kurssin aikana toteutetaan mahdollisuuksian mukaan myös museovierailu.
DSC_2601.jpg