Ympäristö- ja luonnontieto

Tutkitaan vettä


Mihin kaikkeen tarvitset vettä? Mitä vesi merkitsee minulle?

Maapallo ja ihminen koostuvat pitkälti vedestä. Ilman vettä ei ole elämää. Elämämme alkaa vedestä, ennen syntymää vietämme yhdeksän kuukautta vedessä. Vastasyntyneestä vettä on yli 90 prosenttia, aikuisestakin 70 prosenttia. Me ihmiset, kuten eläimet ja kasvitkin tarvitsemme vettä. Vesi on elämän eliksiiri, jota ilman emme tule toimeen.

Lisätietoa aiheesta löydät esimerkiksi: http://www.kuntolehti.com/ravinto/vesi/

Tee retki lähiveden äärelle. Haistele, katsele, kuuntele – miltä rannalla olo tuntuu iholla, mielessä, kropassa, mitä kuulet, haistat, näet. Mieti mitä vesistön laineet tai rantatuuli ovat kirjoittaneet rantakiviin, keppeihin, kaislikkoon tai rannan mättäisiin.

Poimi rannalta mukaasi muutama kivi, keppi tai muu luonnonmateriaali, johon voit kirjoittaa spriiliukoisella tussilla tai vahaliidulla mieleesi tulleita sanoja veden merkityksestä. Muodosta kirjoittamistasi sanoista kivien, keppien ja muiden rannan materiaalien mittainen runo, joka kertoo, mitä vesi merkitsee sinulle.

Kuten veden aallot muokkaavat rantoja, sinäkin voit muokata runoa aina uudelleen ja uudelleen. Voitte yhdistää koko luokan materiaalit yhteen ja tehdä yhteisiä runoja tai jatkaa jo kirjoitettuja runoja.

Vesitutkimuksia.

 • arvioikaa veden sameutta, ottakaa vettä kirkkaaseen näytepulloon ja tarkastelkaa sitä valkoista taustaa vasten
 • tutkikaa veden väriä maastossa metri valkolevyn yläpuolella tai luokassa kirkkaassa astiassa valkoista taustaa vasten
 • tutkikaa ph-luiskalla veden happamuutta
 • tehkää vaahtotesti ja luokitelkaa veden vaahtoaminen.

Käyttäkää vesitutkimuksissa tekemiänne havaintoja hyväksi ja työstäkää yhdessä koulun seinälle oma lähivetenne tutkimustulokset erilaisin diagrammein, havainnollistavin kuvin yms.

Tehkää tutkimustuloksista taideteos kollaasitekniikan* keinoin. Miettikää veden sameutta, väriä, vaahtoamista ja liikettä. Käyttäkää erilaisia materiaaleja ja värejä: värikyniä, liituja, vesivärejä, saksia, erilaisia paperilaatuja, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja... Värittäkää, maalatkaa, ruiskuttakaa, roiskikaa, rypistäkää, repikää, liimatkaa ja leikatkaa vettä! Sommitelkaa ja kiinnittäkää teoksen yksittäiset osat osaksi kokonaisteosta.

* Kollaasitekniikassa yhdistetään erilaisia materiaaleja samaan teokseen. Siinä voi käyttää lähes mitä tahansa liimattavissa olevaa materiaaleja, kuten luonnonmateriaaleja, kangasta, paperia, pahvia, roinaa ja romua. Lisäksi kollaasiteosta voi työstää piirtäen tai maalaten, raaputtaen tai vaikka painaen.

Ympäristö- ja luonnontiedon vesistöntutkimuksia


Mihin kaikkeen tarvitset vettä? Mitä vesi merkitsee minulle?

Maapallo ja ihminen koostuvat pitkälti vedestä. Ilman vettä ei ole elämää. Elämämme alkaa vedestä, ennen syntymää vietämme yhdeksän kuukautta vedessä. Vastasyntyneestä vettä on yli 90 prosenttia, aikuisestakin 70 prosenttia. Me ihmiset, kuten eläimet ja kasvitkin tarvitsemme vettä. Vesi on elämän eliksiiri, jota ilman emme tule toimeen.

Lisätietoa aiheesta löydät esimerkiksi: http://www.kuntolehti.com/ravinto/vesi/

Tee retki lähiveden äärelle. Haistele, katsele, kuuntele – miltä rannalla olo tuntuu iholla, mielessä, kropassa, mitä kuulet, haistat, näet. Mieti mitä vesistön laineet tai rantatuuli ovat kirjoittaneet rantakiviin, keppeihin, kaislikkoon tai rannan mättäisiin.

Poimi rannalta mukaasi muutama kivi, keppi tai muu luonnonmateriaali, johon voit kirjoittaa spriiliukoisella tussilla tai vahaliidulla mieleesi tulleita sanoja veden merkityksestä. Muodosta kirjoittamistasi sanoista kivien, keppien ja muiden rannan materiaalien mittainen runo, joka kertoo, mitä vesi merkitsee sinulle.

Kuten veden aallot muokkaavat rantoja, sinäkin voit muokata runoa aina uudelleen ja uudelleen. Voitte yhdistää koko luokan materiaalit yhteen ja tehdä yhteisiä runoja tai jatkaa jo kirjoitettuja runoja.

Vesitutkimuksia.

 • arvioikaa veden sameutta, ottakaa vettä kirkkaaseen näytepulloon ja tarkastelkaa sitä valkoista taustaa vasten
 • tutkikaa veden väriä maastossa metri valkolevyn yläpuolella tai luokassa kirkkaassa astiassa valkoista taustaa vasten
 • tutkikaa ph-luiskalla veden happamuutta
 • tehkää vaahtotesti ja luokitelkaa veden vaahtoaminen.

Käyttäkää vesitutkimuksissa tekemiänne havaintoja hyväksi ja työstäkää yhdessä koulun seinälle oma lähivetenne tutkimustulokset erilaisin diagrammein, havainnollistavin kuvin yms.

Tehkää tutkimustuloksista taideteos kollaasitekniikan* keinoin. Miettikää veden sameutta, väriä, vaahtoamista ja liikettä. Käyttäkää erilaisia materiaaleja ja värejä: värikyniä, liituja, vesivärejä, saksia, erilaisia paperilaatuja, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja... Värittäkää, maalatkaa, ruiskuttakaa, roiskikaa, rypistäkää, repikää, liimatkaa ja leikatkaa vettä! Sommitelkaa ja kiinnittäkää teoksen yksittäiset osat osaksi kokonaisteosta.

* Kollaasitekniikassa yhdistetään erilaisia materiaaleja samaan teokseen. Siinä voi käyttää lähes mitä tahansa liimattavissa olevaa materiaaleja, kuten luonnonmateriaaleja, kangasta, paperia, pahvia, roinaa ja romua. Lisäksi kollaasiteosta voi työstää piirtäen tai maalaten, raaputtaen tai vaikka painaen.

Digikasvio.

Tee digitaalinen kasvikansio. Tavoitteena on oppia

tunnistamaan yleiset rantakasvit. Samalla saa harjoitusta valokuvaamisesta ja eri *kuvakokojen käytöstä. Miettikää ennen kuvaamista, mitkä kuvakoot ovat informatiivisia kasveja tunnistettaessa.

*Kuvakoko kertoo, miten läheltä kuva on otettu kohteesta ja miten se on rajattu. Erikoislähikuvassa näkyy jokin yksityiskohta kasvista, lähikuvassa kasvi on kuvattu läheltä, kokokuvassa kasvi näkyy kokonaan ja yleiskuvassa myös tausta ja kasvuympäristö.

Etsi ja valitse rannalta kymmenen kasvia tunnistettavaksi. Kiinnitä kasvien tunnistamisessa kiinnitetään huomiota kasvin kokoon, lehden muotoon, kukkiin tai marjoihin ja varren laatuun.

Ota kasvista kuva, jossa näkyy sen kasvupaikka. Ota toinen kuva niin läheltä, että kasvin tunnistamista helpottavat yksityiskohdat näkyvät. Kirjoita tunnistuskorttia varten ylös kasvin nimi, keräysaika ja paikkakunta, kasvupaikan kuvaus ja kerääjän nimi.

Piirrä yksi tunnistamistasi kasveista. Pyri piirtämään se mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Luontopolku lähiveden ympäristöön


Suunnitellaan koulun lähiveden ympäristöön luntopolku ja laaditaan siihen tehtävät. Mietitään tehtävät ympäristöön sopiviksi, mitä missäkin kohtaa polkua näkyy, kasvaa, mitä olisi hyvä tutkia. Laaditaan polun tehtäviin tekstit ja kuvitukset. Tehtäväkyltit voidaan tehdä tietokoneella, jolloin niistä saadaan selkeät. Valmiit kyltit on hyvä laminoida. Miten reitti ja tehtävät saadaan näkyvästi esiin luontopolulla kulkeville? Mietitään ja toteutetaan reitin viitoitus ja tehtävien esillepano.

Rannan eläimet.

Listaa näkemäsi luonnonvaraiset eläimet. Ota eläimestä kuva tai piirrä. Tunnista eläin.

Linnut.
Seuraavat tehtävät on luokanopettaja Marianna Kauppisen ja Jaana Huovinen-Nummelan laatimia. Tehtävissä on käytetty aineistona www.4h.fi-sivuston materiaaleja.

Etsitään lintuja

Hyviä lintupaikkoja voi olla vaikea löytää. Tässä tehtävässä mietitään, minkälaisia asioita kannattaa miettiä lintuja etsiessä ja havainnoidessa, jotta lintuja häirittäisiin mahdollisimman vähän. Havaintoja voi tehdä yksinkertaisesti katselemalla rauhallisesti ympärilleen. Turha kiirehtiminen ei auta. Tarvikkeet: kiikarit, lintuvihko ja muistiinpanovälineet.

1.Mieti seuraavia kysymyksiä:

 • Millä tavalla lintuja kannattaa lähestyä, jotta niitä häiritsee mahdollisimman vähän?
 • Mitä vaikutusta vaatteidesi värillä saattaa olla lintuihin?
 • Puiden latvojen tähyäminen voi olla pidemmän päälle rankkaa. Millaisessa paikassa lintujen tarkkailu voisi olla mukavaa?
 • Mitä täytyy ottaa huomioon, kun tarkkailee lintuja niiden pesimäaikana?
2. Lähde maastoon ja pidä mielessä asiat, jotka pitää ottaa huomioon lintuja etsittäessä ja havainnoidessa. Etsi hyvä paikka, josta voit tarkkailla lintuja – pääasia on, että olet piilossa linnuilta.Tarkkaile lintuja.
Pohdittavaksi:
 • Miten lähelle sinua linnut uskaltautuivat?
 • Mikä lintujen toiminnassa paljastaa, että niillä on pesässä poikaset?
 • Kirjaa havaintojasi ja ajatuksiasi muistivihkoon.


Linnut laulavat.

Vai laulavatko? Monet linnut laulavat kauniisti, mutta kaikki eivät suinkaan tee niin. Varis esimerkiksi ennemminkin raakkuu kuin laulaa. Lintujen ääntelylle on paljon erilaisia syitä. Linnut eivät laula siksi, että ne olisivat onnellisia tai ylistäisivät luonnon kauneutta. Tässä tehtävässä otetaan selvää lintujen erilaisista äänistä ja ääntelemisen tarkoituksista. Tehtävässä hyödynnetään sekä koulussa opittuja että luonnossa kuultavia lintujen ääniä.

Kuuntele lintujen ääniä. Yritä kuunnella mahdollisimman monia erilaisia lintujen ääniä. Kuvaile muistivihkoosi eri lajien ääntelyä:

lintu kuulin näin tunnistin siitä, että…


Mieti:
 • Minkä takia linnut laulavat tai ääntelevät?
 • Mitä lintuja tunnistat jo äänten perusteella?
 • Mitä halutaan ilmaista sanonnalla ”Äänellään se variskin laulaa”
 • Lintujen laulua kuvaillaan lukuisilla sanoilla. Se voi olla sirkutusta, vihellystä, luritusta, naksutusta, huhuilua, vaakuntaa... Keksi lisää lintujen laulua kuvailevia ilmaisuja!

Piirrä kartta

Kartta on kuva, joka on otettu ilmasta käsin. Siitä näkee millaisia taloja, kiviä, katuja, järviä, metsiä ja peltoja missäkin on. Kartta on hyvä apulainen, kun liikutaan vieraissa paikoissa. Kartassa asioita kuvataan erilaisilla merkeillä. Nämä merkit täytyy tuntea, jotta näkee mitä kartta kertoo. Karttoja voi piirtää itsekin. Entisaikojen merirosvot piirsivät karttoja, joihin merkitsivät, mihin olivat kätkeneet aarteensa.

Piirrä ja väritä kartta lähivedestä ja sen lähiympäristöstä. Käytä omia karttamerkkejä. Mieti, miltä puut ja rakennukset näyttävät ylhäältäpäin katsottuna, esimerkiksi lentokoneesta.Pyydä ystävääsi kulkemaan kartan avulla.

Mieti:
 • Millaisia erilaisia karttoja on olemassa?
 • Mitä asioita kartoista voi nähdä?
 • Eläimillä ei ole karttoja. Miten ne tietävät, mihin suuntaan pitää
 • mennä?

Tehtävävihko vesistön tutkimiseen:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0507B889-1DE4-4A85-9362-773D18AAED2F%7D/55029


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä