Äidinkielen- ja kirjallisuuden tehtäviä

Tutkitaan vesistöä kirjoittaen, keskustellen ja tarinoiden

Luokan oman blogi
Blogia kirjoitettaessa on tiivistettävä omat näkemykset ja mielipiteet tekstiksi ja kyettävä perustelemaan ne. Luokan omassa blogissa on mahdollista kirjoittaa muistiin tapahtunutta, syventää koettua ja opittua. Niiden avulla voidaan jakaa tietoa, kokemuksia ja materiaalia, tai vaihtaa ajatuksia Blogi voi olla viestintäväline myös kodin ja koulun välillä.

Blogia perustaessa on tärkeää miettiä sen tietoturva-asiat, onko blogi avoin vai suljettu, mikä on blogin käyttötarkoitus, kenelle se on suunnattu. Kuvia ja lasten tekstejä julkaistaessa on muistettava, että vanhemmilta on oltava lupa lasten tuotosten julkaisemiseen. Lupa on tärkeä kysyä etukäteen, esimerkiksi lukuvuoden alussa. Luokan blogin voi suojata salasanalla, jolloin vain salasanalla pääsee lukemaan sitä.

Sanoja joita haistan, maistan, kuulen, tunnen, näen.
Kirjoita rannalta löytyvin materiaalein (kivin, heinin, hiekalla, lehdillä...) sanoja, jotka kuvaavat näkemääsi, kuulemaasi, haistamaasi, kokemaasi. Ne voivat kuvata maisemaa, yksityiskohtia, rannan tuoksuja, ääniä tai...



Runokivet.
Tehdään retki rannalle. Kuunnellaan, haistellaan, tunnustellaan - mitkä sanat kuvaavat rantaa, vettä ja vesistöä. Kerätään nyrkin kokoisia tai sitä isompia kiviä. Kirjoitetaan rannalta löytyneisiin kiviin hiilellä tai maalaten sanoja, jotka kuvaavat rantaa, vettä ja vesistöä. Kirjoitetaan niillä yhteisrunoja rannalle.



Retkien dokumentointi – retkipäiväkirjat

Retkillä koettua ja opittua voi syventää siitä kirjoittaen esimerkiksi blogiin tai päiväkirjaan. Päiväkirja voi olla joko paperinen tai sähköinen ja tekstin oheen voi liittää valokuvia, piirroksia tai muita muistoja retkiltä.

Sanarunoja

Tehdään runoja vettä, merta, luontoa, luonnon ja ihmisen suhdetta kuvaavista taideteoksista. Teokset voivat olla erilaisia toteutukseltaan ja teemoiltaan.

Tarkastellaan kutakin teosta erikseen ja kirjoitetaan ylös teoksesta mieleen tulevia sanoja. Lehdistä on leikattu muutamia eri värein ja eri fontein kirjoitettuja sanoja. Tutkitaan niiden värejä ja fontteja suhteessa sanojen sisältöön. Minkälainen fontti kuvaa paperille kirjattuja sanoja? Mikä olisi oikea väri? Leikataan lehdistä kirjaimia ja sanoja, jotka ovat sopivan värisiä ja muotoisia ja sommitellaan niistä sanoja. Lisäksi voidaan suunnitella ja tehdä myös omia fontteja ja kirjoittaa sanoja niillä. Sanoista sommitellaan teoksen inspiroimia runoja. Lopuksi runot luetaan ääneen.

Kuvatarina

Minkälaisen tarinan kuvat voivat kertoa?

Etsikää vesiaiheisia kuvia. Muodosta tarina, joka koostuu kolmesta kuvasta. Tarinassa on alku, keskikohta ja loppu. Edessäsi oleva teos on tarinan keskikohta. Mitä teoksessa tapahtuu? Mitä on tapahtunut sitä ennen? Miten tarina loppuu?

Muodosta oma tulkintasi lisäämällä teoksen molemmille puolille kuva, joka kuljettaa tarinaasi eteenpäin. Kiinnitä valitsemasi kuvat sinitarralla teoksen ympärille.

Tutki, millaisia tarinoita muut näyttelyvieraat ovat halunneet kuvien avulla kertoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä