ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (vÄI1 Kieli, tekstit, vuorovaikutus)

Kirjoitelma 5.9.2022

 • Valitse Loisto 1 -tehtäväkirjasta aiheesi (otsikkosi) joko sivulta 49 (12 vaihtoehtoa, eri aiheita) tai sivulta 74 (6 vaihtoehtoa hyvinvointiteemasta).

 • Ideoi vihkoon (ideakartta, listaus tms.).

 • Kirjoita noin 4 000 merkin laajuinen pohdiskeleva tai kantaaottava teksti aiheesta. Rajaa itse näkökulmasi ja keksi tehokas aloitus.

 • Muista kappalejako ja kertaa oikeinkirjoitusasiat.

 • Lähetä tekstisi opettajalle.
Palautusaika päättyi
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Palautus ÄI1-kirjoitelma_2_21

Palauta tähän kirjoittamasi noin 4000 merkin laajuinen kirjoitelma. Aiheet ovat Loisto1-vihkon sivuilla 49 ja 74, ja lisäksi voi kirjoittaa otsikolla Mielipaikkani.
Palautusaika päättyi
 • Palauta kuva tai muu tiedosto

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ÄI1 Kirjoittamisen koe 4.12.2019

ÄI1 Kirjoittamisen koe 4.12.2019 3/2019

Valitse alla olevista tehtävänannoista yksi ja kirjoita noin 3000 merkin laajuinen teksti. Huolehdi kappalejaosta ja virkerakenteesta niin, että teksti on sujuvasti etenevä, looginen kokonaisuus.

Tehtävissä viitataan kurssivihkon sivuihin. Ole tarkka, että kirjoitat tekstilajin mukaisen kokonaisuuden.

1. Kirjoita kirje (s. 8, teht. 3)

2. Kirjoita mielipideteksti, jonka voisi julkaista maakuntalehden yleisöosastossa. Lue virikkeeksi Hannu Pulkkisen pääkirjoitus ”Keskustelun loppu?” (s. 19–20) ja valitse oma aiheesi. Mieti, mikä on väite, jota puolustat ja perustele monipuolisesti.

Otsikkoehdotus: Some vie meitä kauemmaksi toisistamme

3. Kirjoita pohtiva teksti, jossa aiheena on lähimmäisen auttaminen. Lue pohjaksi Petteri Tuohisen kannanotto ”Moraalisen rappion pohjanoteeraus” (s. 61 – 62).

Otsikkoehdotukset:
Jokaisella on velvollisuus auttaa lähimmäistä
Miksi joskus on vaikea olla avuksi?
Palautusaika päättyi
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Juttu tarjottavaksi Outokummun Seutu -lehteen

Tallenna tiedosto ja lähetä se palautuskansioon. Liitä mukaan tieto, jos juttua ei saa julkaista nimellä.
Palautusaika päättyi
 • Palauta kuva tai muu tiedosto

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

ÄI1-kurssin opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Lukion opetussuunnitelmassa ÄI1-kurssista kirjoitetaan näin:

Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
 • monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
 • lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.

Keskeiset sisällöt

 • oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
 • tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
 • tekstien moniäänisyys
 • proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
 • tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
· ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä