7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus

Kunnan OPS-sisältö

Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla tuetaan oppilaan koulunkäyntia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikainen erityisopetus toteutuu joko pienryhmäopetuksena, samanaikaisopetuksena tai yksilöllisena opetuksena. Kestoltaan tuki vaihteleen oppilaan tarpeiden mukaan lyhyistä jaksoista pitkäaikaiseen tukeen.