Luku 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut


Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä.

Paikallisesti on päätetty
1) miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.
2) miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista.

Jokainen koulu täsmentää lukuvuosisuunnitelmaan
* oman toimintakulttuurinsa kehittämisen tavoitteet
* oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet
* monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja eheyttämisen tavoitteet