Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Yhteiskuntaopin tavoitteet vuosiluokalla 6

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 Ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T6 Tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 Kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 Tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

T9 Kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteiskuntaopin sisällöt vuosiluokalla 6

Kuudennen luokan opetus toteutetaan kolmena kokonaisuutena.

1.Toteutetaan vaikuttamishanke lähiympäristössä (T1, T2, T7, S1, S3, L7)
Kohde valitaan oppilaiden havaintojen, huolien ja kiinnostusten perusteella.
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin:
- Demokratia
- Lobbaus
- Verkkovaikuttaminen

2. Oikeuteni ja velvollisuuteni kansalaisena (T1, T2, T3, T9, S2, L3, L4)
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin:
- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
- Perusoikeudet Suomessa (Suomen perustuslaista)
- Eri-ikäisten oikeudet ja velvollisuudet lain edessä
- Some-etiketti

3. Kuluttajana toimiminen (T4, T5, T6, T8, S1, S4, L3, L4, L6)
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin.
- Kestävä kuluttaminen
- Markkinoinnin kriittinen tarkastelu
- Kuluttajan oikeudet
- Maksamisen tavat

+ Useita vierailuja tai vierailijoita.
Velvoittavina nuorisovaltuustolainen


Yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin

- AI:mm. T1, T7,
- KU: Mediataidot, kuvanluku
- YM: S1Minä ihmisenä, S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä