Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Yhteiskuntaopin tavoitteet vuosiluokalla 4

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteiskuntaopin sisällöt vuosiluokalla 4

Neljännen luokan opetus toteutetaan kolmena kokonaisuutena.

1. Toteutetaan vaikuttamishanke koululla tai lähiympäristössä (T1, T2, T4,T9, T7, S1, S3, L6, L7).
Kohde valitaan oppilaiden havaintojen, huolien ja kiinnostusten perusteella.
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin:
- Vaikuttamisen keinot
- Projektin vaiheet (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- Aktiivinen kansalainen

2. Monenlaiset ihmiset, yhtäläiset oikeudet (T1, T2, T3, S2, L2, L5)
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin.
- Lasten oikeudet
- Tasa-arvo
- Suomen eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät
- Säännöt ja niihin vaikuttaminen
- Some-etiketti

3. Rahan ansaitseminen (T5, T8, S1, S4, L3, L6)
*Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin.
- Oman rahan käyttö
- Työ ja yrittäminen
- Monenlaiset ammatit
(Tämä kokonaisuus sopii käsiteltäväksi luokan oman rahankeräysprojektin yhteydessä.)


+ Useita vierailuja tai vierailijoita.

Yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin
- AI: Erityisesti T1, T15, sisällöistä mm. "mielipiteen ilmaiseminen ja perustelukeinoja", "sosiaalisen median käytön periaatteita", "
- YM: S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen, S6, mm. oman toiminnan vaikutus ympäristöön
- UE: S3 Hyvä elämä: mm. YK:n lastenoikeuksien sopimus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä