14.4.3 Vieraat kielet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

KIELIKASVATUS

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa.

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa opiskellaan A1-kielenä englantia, saksaa, ranskaa tai venäjää. Kuokkala svenska skolassa ruotsikinkielisessä perusopetuksessa A1- kielenä opiskellaan äidinkielenomaista suomea. Kortepohjan koulun englanninkielisessä perusopetuksessa A1-kielenä on englanti.

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa vapaaehtoista A2-kieltä opiskellaan 4. luokalta alkaen perusopetuksen loppuun. A2-kieli valitaan 3. luokan keväällä. Vapaaehtoisina A2-kielinä on espanja, ranska, saksa, tai venäjä. A2-kielen minimiryhmäkoko on 12 oppilasta.
Oppilaille esitellään 3. luokan syyslukukaudella valittavana olevia A2-kieliä monipuolisella kielivalintatiedotuksella. 

Oppilaat, jotka opiskelevat muuta kuin englantia A1-kielenä, aloittavat englannin A2-kielenä 4. vuosiluokalta. Kuokkala svenska skolassa A2-kielenä opiskellaan englannin kieltä. A2-englannin oppimäärään sovelletaan A1-oppimäärän sisältöjä ja tavoitteita siten, että oppilas saavuttaa 6. luokan loppuun saman taitotason kuin A1-oppimäärässä.

Maahanmuuttajaoppilas voi opiskella A2-englannin oppimäärää tai B1- englannin oppimärää. Opetusta voidaan antaa jo esi- ja perusopetuksen valmistavan opetuksen aikana. Maahanmuuttajaoppilas voi opiskella myös A2 - oppimäärää espanjan, venäjän, saksan tai ranskan kielessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä