Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2.

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppilas osallisena ja oman elämänsä toimijana

Koulujen toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Aikuisten tehtävä on varmistaa, että kaikki oppilaat saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja että lasten, nuorten ideoita ja aloitteita otetaan huomioon toiminnassa.

Lasten ja nuorten tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä ja samalla heitä ohjataan vähitellen kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille ja nuorille syntyy kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta. Jyväskylässä on käytössä osallisuuden polku.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä