T-valinnaisen käsityön arviointi vuosiluokilla 8 ja 9

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten lisäksi arvioidaan kokonaisen käsityöprosessin eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

8.-9. vuosiluokalla arvioidaan oppimisessa edistymistä kaikkien tavoitteiden osalta arviointiin laaditun taitotasotaulukon avulla. Lukuvuosiarvosana annetaan tämän lukuvuoden oppimistavoitteiden saavuttamisen kuvauksena.

Käsityön oppiaineessa päättöarviointi tapahtuu seitsemännen luokan päätteeksi. T- valinnaisen käsityön arviointi perustuu päättöarvioinnin kriteereihin.

T- valinnainen käsityö arvioidaan lukuvuoden päättyessä ja päättöarvioinnissa yhdeksännellä luokalla yhdessä pääaineen kanssa. Tämä koskee niitä oppilaita, jotka valitsevat käsityön T-valinnaisena.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä