Kuvataide

T-valinnaisen kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 8

Oman ilmaisun syventäminen ja oman tyylin löytyminen
T1, T4, T6, T7, T9 Visuaalinen havainnointi, kuvailmaisun taitojen syventäminen, itseilmaisu, kuvatulkinta, eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisu
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Työskentelyprosessin syventäminen, pitkäjänteinen työskentely
T3, T4 Havaintojen ja ajatusten ilmaiseminen monipuolisesti, kuvailmaisun taitojen syventäminen 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Tutkiva lähestymistapa
T2, T4, T5, T6, T8 Havaintojen sanallistaminen, kuvailmaisun taitojen syventäminen, tutkiva lähestymistapa, itseilmaisu, visuaalisen kulttuurin merkitys 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kantaaottavuus, kuvilla vaikuttaminen
T10, T11 Näkemysten esittäminen, kuvilla vaikuttaminen ja kestävä kehitys 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kuvataiteen sääntöjen soveltaminen
T4, T7 Kuvallisen tuottamisen syventäminen, kuvatulkinta 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kuvataiteen linkittäminen visuaalisen alan ammatteihin
T8 Visuaalisen kulttuurin merkitys
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T-valinnaisen kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 8

S1 OMAT KUVAKULTTUURIT
Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana
-Grafiikan, maalaustekniikoiden ja väriopin sekä piirustustekniikoiden syventäminen
-Muotoilun, rakentelun, kuvanveiston ja keramiikan syventämistä ja soveltamista erilaisin tekniikoin ja materiaalein
-Valokuva- ja elokuvailmaisun syventämistä

S2 YMPÄRISTÖN KUVAKULTTUURIT
Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta
-Visuaalisuus kaikkialla ympärillämme, erilaiset kuvat
-Kuvallisten tekniikoiden liittäminen eri ammatteihin
-Visuaalisuus osana kulttuuria
-Arkkitehtuurin, muotoilun ja taidehistorian 1900 -luku
-Valokuvan ja elokuvan historia

S3 TAITEEN MAAILMAT
Sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta
-Moderni taide (ismit)
-Taiteen merkitys elämän ilmiöiden kuvaajana

T-valinnaisen kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 9

Oman ilmaisun syventäminen ja oman tyylin löytyminen
T1, T4, T6, T7, T9 Visuaalinen havainnointi, kuvailmaisun taitojen syventäminen, itseilmaisu, kuvatulkinta, eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisu
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Työskentelyprosessin syventäminen, pitkäjänteinen työskentely 
T3, T4 Havaintojen ja ajatusten ilmaiseminen monipuolisesti, kuvailmaisun taitojen syventäminen 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Tutkiva lähestymistapa
T2, T4, T5, T6, T8 Havaintojen sanallistaminen, kuvailmaisun taitojen syventäminen, tutkiva lähestymistapa, itseilmaisu, visuaalisen kulttuurin merkitys 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kantaaottavuus, kuvilla vaikuttaminen 
T10, T11 Näkemysten esittäminen, kuvilla vaikuttaminen ja kestävä kehitys 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kuvataiteen sääntöjen soveltaminen
T4, T7 Kuvallisen tuottamisen syventäminen, kuvatulkinta 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kuvataiteen linkittäminen visuaalisen alan ammatteihin
T8 Visuaalisen kulttuurin merkitys
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T-valinnaisen kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 9

S1 OMAT KUVAKULTTUURIT
Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana
-Grafiikan, maalaustekniikoiden ja väriopin sekä piirustustekniikoiden syventäminen
-Muotoilun, rakentelun, kuvanveiston ja keramiikan syventämistä ja soveltamista erilaisin tekniikoin ja materiaalein
-Valokuva- ja elokuvailmaisun syventämistä
-Sosiaalinen media

S2 YMPÄRISTÖN KUVAKULTTUURIT
Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta
-Visuaalisen kulttuurin ilmiöt kaikkialla ympärillämme
-Kuvallisten tekniikoiden liittäminen eri ammatteihin, jatko-opinnot
-Arkkitehtuurin, muotoilun ja taidehistorian 2000 -luku
-Median maailmat
-Yhteistyö muiden aineiden kanssa mahdollisuuksien mukaan

S3 TAITEEN MAAILMAT
Sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta
-Nykytaide (vaikutteita paikallisesti ja globaalisti)
-Valokuvan sekä elokuvan nykyaika
-Taiteen merkitys elämän ilmiöiden kuvaajana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä