1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen.[1] Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä[2]. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

[1] Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)

[2] Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Arvioinnin tarkoituksena on koulujen toiminnan kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen.

OPS:n arviointisuunnitelmaan sisältyy seuraavien osa-alueiden seuranta, arviointi ja kehittäminen:

1. Arvoperustan toteutuminen
2. Oppimiskäsityksen toteutuminen
3. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutuminen
4. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen
5. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen
6. Koulun itsearvioinnin toteutuminen yhteistyössä opettajien, oppilaiden, huoltajien ja opiskelijoiden kanssa. Itsearvioinnissa hyödynnetään kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia (hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyt, oppimisen ja osaamisen tutkimusohjelmat) sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä.
7. Lukuvuosisuunnitelman toteutuminen

Opetussuunnitelman toteutumista ja arviointia seurataan vuosittain kouluilla lukuvuosisuunnitelmien ja lukuvuosikertomusten avulla. Laajempi arviointi tapahtuu OPS:n ohjausryhmän jaksottamissa sykleissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä