TVT-ops 2022

Tieto- ja viestintäteknologian tavoitteet vuosiluokilla 1 - 9

Tavoitteena on, että oppilas oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot.
Tavoitteena on, että oppijan ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla.

Oppilas
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 • osaa käyttää tvt-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 • harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä.
Jyväskylässä painottuvat seuraavat tavoitteet:

vuosiluokilla 1 - 2 oppilas
 • oppii tvt:n käyttö- ja toimintaperiaatteita ja ymmärtää keskeisiä käsitteitä
 • harjoittelee oman oppimisensa dokumentointia
 • ottaa kasvun kansion käyttöön aikuisen tukemana
 • käyttää mediasisältöjä turvallisesti.
vuosiluokilla 3 - 6 oppilas
 • oppii asettamaan omia oppimistavoitteitaan, dokumentoimaan omaa oppimistaan "kasvun kansioksi" ja arvioimaan omaa oppimistaan tvt:n avulla
vuosiluokilla 7 - 9 oppilas
 • oppii käyttämään pilvipalveluja yhteisöllisenä työvälineenä
 • oppii jakamaan tuotettuja sisältöjä turvallisesti omalle oppimisverkostolle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä