OPS-kysely opiskelijoille

OPS-kysely opiskelijoille

Hyvät opiskelijat!

Lukio koulutukseen on nyt tekeillä uusi opetussuunnitelma, tuo suunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelma on koulun tärkein asiakirja, joka ohjaa monilla eri tavoilla koulun päivittäistä toimintaa ja toiminnan kehittämistä.

Lukion uusi opetussuunnitelma koskee nyt lukiossa olevia opiskelijoita välillisesti. 1-ja 2-vuoden opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelman perusteet määrittävät oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Ne annetaan kurssikohtaisesti koskien lukion pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja. Jokaisella lukiolla tai koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tämän lisäksi laatia omia syventäviä tai soveltavia kursseja.

Lukion uuden opetussuunnitelman eräs keskeisiä asiakokonaisuuksia on opiskelijan arviointia koskeva osa. Lukiokoulutusta halutaan entistä painokkaammin viedä kohti jatkuvan arvioinnin toimintamallia, missä myös opiskelijan itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla on keskeinen sija. Arvioinnin tulee pikemminkin kehittää opiskelijan oppimista kuin toimia vain numeroina ilmenevänä kurssien arvosteluna.
Tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa teidän näkemyksiänne lukion arvioinnin kehittämisestä.
Opiskelijoina teillä on laaja ja monipuolinen näkemys arvioinnin toteuttamisesta, sen hyvistä tai kehitettävistä puolista. Lukion 2016 opetussuunnitelman laadinnassa on myös korostettu koko kouluyhteisön roolia uuden opetussuunnitelman tekemisessä. Se koskee niin opettajia, opiskelijoita kuin vanhempia ja huoltajia.

OPS-kysely opiskelijoille

Oheinen lukiolaisen profiili on laadittu uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta. Profiiliin on koottu opetussuunnitelmassa mainitut lukiolaisen ominaisuudet. Profiili ilmaisee tavoitteet, joita kohti lukio-opinnoissa ja sen jälkeen pyritään. Profiili ohjaa lukiolaista opetussuunnitelmassa esitettyihin arvoihin. Profiili ei määrää lukiolaista persoonana, vaan hänen suhdettaan oppimiseen, opiskeluun, ympäristöön ja muihin ihmisiin. Profiili on opiskelun ohjaamisen, itsearvioinnin ja tavoitteiden asettamisen väline.

Väite12345
Miten ymmärrettävä idea lukiolaisen profiili mielestäsi on?
Jos sinulla olisi lukiolaisen profiili käytössäsi, olisiko siitä apua opiskelussasi?
Ovatko profiilissa mainitut tavoitteet mielestäsi realistisia? Voisiko sinusta tulla profiilissa mainittujen ominaisuuksien kaltainen lukiolainen?


Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.

Väite12345
Saan riittävästi tietoa, mihin kurssin ja oppiaineen oppimäärän arviointi perustuu.
Saan opinnoistani numeroarvioinnin lisäksi riittävästi suullista ja/tai kirjallista palautetta.
Lukio-opintojen arvioinnissa on hyödynnetty opettajan antaman arvioinnin lisäksi myös itsearviointia ja vertaisarviointia.
Saamani arviointi on ollut kannustavaa.
Saamani arviointi on auttanut minua asettamaan uusia oppimistavoitteita.
Olen antanut palautetta kurssin toteutuksesta opettajalle.


Millaisen arvioinnin koet parhaiten edistävän omaa oppimistasi?

Vapaa sana, palautetta kyselystä.

Kiitoksia vastauksistasi. Muistathan tallentaa lomakkeen!
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä