Lapsi päiväkodissa ja koulussa

Koulutus SuomessaKuvassa näet suomalaisen koulutuspolun.

Varhaiskasvatus on tarkoitettu 0-6-vuotiaille lapsille. 6-vuotiaana lapsi aloittaa esiopetuksessa. Lapsi jatkaa opiskelua perusopetuksessa 7-vuotiaana. Lapsi voi opiskella tarvittaessa vuoden perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ennen perusopetuksen aloittamista (myös toinen vuosi on tietyin ehdoin mahdollinen).

Perusopetuksen jälkeen opiskelija voi hakea toisen asteen opintoihin, joita ovat lukio tai ammatilliset opinnot. Jos suomen kielen taito ei ole riittävä toisen asteen opintoihin, opiskelija voi hakea valmistaviin opintoihin (TUVA) tai jatkaa opiskelua aikuisten perusopetuksessa.

Toisen asteen opintojen jälkeen opiskelija voi hakea korkeakouluun, joita ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Tamper
een kaupunki on tehnyt videon koulutuksesta Suomessa eri kielillä. Katso video alla olevista linkeistä.suomi  englanti  arabia (tekstitetty) farsi (tekstitetty)  ruotsi (tekstitetty)  venäjä (tekstitetty) thai (tekstitetty) espanja (tekstitetty)  
somali (tekstitetty)


Aiheesta eri kielillä
Suomalainen koulujärjestelmä  Det finländska utbildningssystemet
Система образования Финляндии   Soome haridussüsteem 
  Sistema educativo finlandés
芬兰的教育系统
سیستم آموزشی فنلاند
Fin eğitim sistemi
المنظومة التعليمية الفنلندية
Le système d’éducation finlandais The Finnish education system

KOULUTUSASTEISTA TIETOA ERI KIELILLÄ


Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka noudattaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatus on maksullista.


Småbarnspedagogik Early childhood education Дошкольное воспитание
Alusharidus Éducation précoce  
Educación infantil Erken eğitim 幼儿教育
پرورش خردسالان التربية المبكرة varhaiskasvatus (suomi)


Esiopetus
Esiopetus valmistaa lapsia peruskouluun. Esiopetus tai vastaava muu opetus on pakollista. Esiopetus kestää yleensä lukuvuoden. Lapset menevät esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Yleensä lapset käyvät esikoulua.

Förskoleundervisning Preschool education Подготовительное обучение
Eelkool Enseignement préscolaire  
Enseñanza preescolar Okul öncesi eğitim 学前教育
آموزش پیش دبستانی التعليم الأولي esiopetus (suomi)

Perusopetus
Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Lasten täytyy suorittaa perusopetus. Oppivelvollisuus alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Yleensä lapset käyvät peruskoulua.

Grundläggande utbildning Comprehensive education Основное общее образование
Põhiharidus Enseignement fondamental  
Educación básica Temel eğitim 基础教育
آموزش مقطع ابتدایی المنظومة التعليمية الفنلندية perusopetus (suomi)


Perusopetuksen jälkeen nuorella on monta vaihtoehtoa


Aikuisten perusopetus (KEUDASSA MUTTA EI MÄNTSÄLÄSSÄ)
Aikuisten perusopetukseen voivat osallistua Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joilla ei ole valmiuksia opiskella toisella opinto-asteella. Opetukseen voivat osallistua myös 17–25-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistuksen ja paremmat opiskeluvalmiudet jatkaakseen opintoja toisella asteella.

TUVA (Keudassa mutta ei Mäntsälässä)
Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA)opiskellaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan myöhemmin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. TUVA on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella lukion tai ammatillisen koulutuksen, mutta heidän pitää harjoitella esimerkiksi suomen kieltä tai muita taitoja. Voit myös parantaa peruskoulutodistustasi koulutuksessa. TUVA-koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Förberedande för yrkesutbildning

Preparatory vocational education

Подготовка к профессиональному обучению

Ettevalmistus kutseõppeks

Cours préparatoire pour formation professionnelle

 

Preparación para la formación profesional

Mesleki eğitime hazırlık

职业教育预科培训

دوره آموزشی آماده سازی برای مهاجران برای تحصیلات حرفه ای

تدريب للتعليم المهني

Ammatilliseen koulutukseen valmistava opetus

Ammatillinen koulutus (KEUDA)
Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan ammattiin. Koulutus on usein käytännönläheistä.

Yrkesutbildning   Vocational education and training  Среднее профессиональное образование
Kutseharidus Formation professionnelle  
Formación profesional Meslek eğitimi 中等专业教育
تحصیلات حرفه ای التعليم المهني Ammatillinen koulutus
 
Lukiokoulutus (Mäntsälän lukio)
Lukio-opinnot ovat teoreettisempia kuin ammatillinen koulutus. Opinnot ovat yleissivistäviä. Lukiossa ei opiskella ammattiin.

Gymnasium Upper secondary school Гимназия
Gümnaasium Lycée  
Bachillerato Lise 高中
دبیرســتان المدرسة الثانوية Lukio

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tampereen kaupunki on tehnyt videon suomeksi ja englanniksi.
Varhaiskasvatus on lasten leikkiä
suomi englanti  

Porin kaupunki on tehnyt videon päiväkotipäivästä. Katso video täältä.Mäntsälän päiväkodit kartalla

Päivähoidon aloittaminenTee varhaiskasvatushakemus sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen. Hakemus on jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Saat sähköisen päätöksen lähettämääsi kunnallisen varhaiskasvatushakemukseen. Kerro, jos vastaanotat lapsen hoitopaikan.
Vanhemmat tulevat päiväkotiin aloituskeskusteluun. Päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin arjesta ja auttaa täyttämään hoitosopimuksen. Keskustelussa sovitaan myös siitä, milloin lapsi tutustuu päiväkotiin.
Mene lapsen kanssa tutustumaan päiväkotiin sovitulla tavalla ennen päivähoidon alkamista.

Tampereen kaupunki on tehnyt videon päivähoidon aloittamisesta eri kielillä.
venäjä persia/dari arabia somali

HoitosopimusLapsen päivähoidosta tehdään hoitsopimus. Sopimuksessa määritellään hoitoaika. Milloin lapsi tulee päivähoitoon ja milloin hänet haetaan päivähoidosta? Lisäksi hoitosopimukseen kirjoitetaan perheen tärkeät tiedot.

Tampereen kaupunki on tehnyt videon hoitosopimuksesta eri kielillä.
venäjä  persia/dari arabia  somali

Mitä päiväkodissa tehdään?


Tampereen kaupunki on tehnyt videon toiminnasta päiväkodissa eri kielillä.
Katso video venäjä persia/dari arabia somali


Mitä lapsi tarvitsee päivähoidossa?
Tampereen kaupunki on tehnyt videon lapsen tarvitsemista asioista päiväkodissa eri kielillä.
Katso video venäjä  persia/dari arabia somali


Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Kuvako, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC , Sclera ja Liikuntaa kaikille lapsille -hanke.

Esi- ja perusopetuksen aloittaminen
MÄNTSÄLÄN KOULUT KARTALLA

Esiopetus
Esiopetus on pakollista ja maksutonta. Esiopetusta järjestetään useissa kouluissa ja päiväkodeissa. Koulun ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen Ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella.  Saat lisää tietoa täältä.

Perusopetus
Kunta ilmoittaa koulun aloittavalle koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin. Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä, ottaako hän lapsen koulupaikan vastaan vai hakeeko hän toissijaista paikkaa.

Lukuvuoden aikana vieraasta kunnasta muuttavien oppilaiden huoltajat ottavat yhteyttä kouluasiansihteeriin (puh. 040 314 5281) ja tekevät oppilasilmoituksen. Oppilasilmoitus löytyy täältä

Tietoa koulunkäynnistä


Täältä löydät koulusanastoa eri kielillä.
englanti  viro  venäjä  farsi  arabia kiina somali thai turkki espanja saksa  vietnam puola albania bosnia

Kouluvuosi

Kouluvuosi on jaettu syys- ja kevälukukauteen. Syyslukukausi alkaa elokuussa. Joululoma on joulu-tammikuussa. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja loppuu touko- tai kesäkuussa. Tämän jälkeen alkaa kesäloma.
Katso video kouluvuodesta täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Koulupäivä
Koulupäivän aikana on oppitunteja, välitunteja ja ruokatunti. Kouluun tullaan lukujärjestyksen mukaan. Koulu myös päättyy lukujärjestyksen mukaan. 
Katso video koulupäivästä täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Oppiaineet

Koulussa opiskellaan monia oppiaineita. Oppilaan vuosiluokka vaikuttaa siihen, mitä oppiaineita hänellä on. Yläkoulussa on enemmän oppiaineita kuin alakoulussa.
Katso video oppiaineista täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Katsomusaineiden opetus
Koulussa opiskellaan uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Uskonnon opetus on tunnustuksetonta. Oppilas voi opiskella evankelisluterilaisen, katolisen, ortodoksisen tai muussa oman uskonnon opetusryhmässä, jos ryhmälle järjestetään opetusta Mäntsälässä.
Katso video katsomusaineiden opetuksesta täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Oppiaineet alakoulussa
- suomen kieli ja kirjallisuus 
- matematiikka
- ympäristöoppi: kemia,
fysiikka, biologia, maantieto
- historia
- yhteiskuntaoppi
- englanti (tai muu A1 -kieli)
- ruotsi
- uskonto tai elämänkatsomustieto
- kuvataide
- käsityö
- musiikki
- liikunta
- valinnaisaineet
Oppiaineet yläkoulussa
- suomen kieli ja kirjallisuus 
- matematiikka
- fysiikka
- kemia
- biologia
- maantieto
- terveystieto
- historia
- yhteiskuntaoppi
- englanti
(tai muu A1 -kieli)
- ruotsi
- kuvataide
- käsityö
- musiikki
- liikunta
- kotitalous
- opinto-ohjaus
- valinnaisaineet

Välitunti

Oppituntien välillä on välitunti, joiden aikana ollaan yleensä ulkona. 
Katso video välitunneista täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Ruokailu
Koulussa on joka koulupäivä ilmainen ruoka oppilaille. Jos oppilaalla on kielletty ruoka tai allergia, kerro tästä koululle.
Katso video ruokailusta täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)Esimerkki lukujärjestyksestä

  Maanantai Tiistaina Keskiviikko Torstai Perjantai
8.30 Englanti   Uskonto/ET    
9.15 Matematiikka Historia Matematiikka Matematiikka Historia
10.00 Välitunti Välitunti Välitunti Välitunti Välitunti
10.15 Suomen kieli Ympäristöoppi Suomen kieli Suomen kieli Suomen kieli
11.00 Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu
11.45 Ympäristöoppi Kuvataide Ympäristöoppi Englanti Englanti
12.30 Välitunti Välitunti Välitunti Välitunti Välitunti
12.45 Liikunta Kuvataide Käsityö Valinnaisaine Musiikki
13.30 Liikunta Musiikki Käsityö    

Koulutarvikkeet
Oppilas saa koulusta kirjat, vihot ja muut tarvikkeet. Vanhemmat hankkivat lapselle repun, penaalin ja tarvittaessa lisää kyniä ja kumeja. Oppilas tarvitsee myös vaatteet liikuntatunneille. 
Katso video koulutarvikkeista täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Koulumatka
Oppilaan tulee kulkea turvallista reittiä kouluun. Hänen tulee kulkea suoraan kodista kouluun ja koulusta kotiin. Jos koulumatka on pitkä tai vaarallinen lapselle, kunta maksaa hänelle taksikyydin.
Katso vdeo koulumatkoista täältä.  (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Arviointi
Oppilaan oppimista arvioidaan. Arviointi on ohjaava ja kannustavaa.
Katso video arvioinnista täältä.
(tehnyt Kajaanin kaupunki)

Kodin ja koulun yhteistyö
Opettaja tekee yhteistyötä vanhempien kanssa. Opettaja kertoo vanhemmille lapsen koulunkäynnistä tärkeitä asioita.
Katso video kodin ja koulun yhteistyöstä täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)
Katso video asioista, joista kotona huolehditaan täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)


Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Kuvako, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC ja Sclera.
 

Perusopetukseen valmistava opetus


Lapsi voi opiskella perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, jos
- hän ei ole opiskellut perusopetuksessa
- hän ei osaa suomea vielä hyvin
 

Suomen kielen taitoa tarvitaan perusopetuksessa.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskellaan suomen kieltä ja muita perustaitoja, jotta lapsi pystyy opiskelemaan myöhemmin perusopetuksessa. Oppilas opettelee kirjoittamaan ja lukemaan suomen kielellä. Lisäksi hän opiskelee matematiikkaa ja harjoittelee opiskelutaitoja. 

Perusopetukseen valmistava opetus noudattaa omaa opetussuunnitelmaa ja oppilaalle tehdään oma opinto-ohjelma.

Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden. Oppilas voi opiskella valmistavan opetuksen ryhmässä, jossa kaikki oppilaat ovat valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilas voi opiskella inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmässä, jossa suurin osa oppilaista opiskelee perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. 

Katso video valmistavasta opetuksesta täältä. (tehnyt Kajaanin kaupunki)

Valmistava opetus eri kielillä

The aim of instruction preparing for basic education is for the pupil to learn the basics of Finnish, learn about Finnish
school and develop their studying skills.
Задача подготовительного обучения – дать ученику базовые навыки финского языка, развить навыки учебы и познакомить его сфинской школой.
L’objectif de l’enseignement préparatoire est que l’élève apprenne les connaissances basiques de la langue finlandaise, fasse connaissance avec l’école finlandaise et développe ses compétences d’apprentissage.
El propósito de la Formación preparatoria es que el alumno aprenda las habilidades básicas del idioma finlandés, se familiarice con una escuela finlandesa y desarrolle sus habilidades de estudio.
U jeedada waxbarashada ku diyaarinta, waa in ardaygu barto luuqada finnishka aasaasigeeda, barto habka loo dhigto
iskuulada finland iyo hormariyo xirfadihiisa waxbarasho.
วัตถุประสงค์ของการเรียนในชนัҟ เตรียมความพร้อมคือให้นักเรียนได้เรียนทักษะขัҟนพืนฐานในภาษาฟินนิช ทําความคุ้นเคยกับโรงเรียนของประเทศ ҟฟินแลนด์และพัฒนาทักษะในการเรียนของตนเอง
الھدف من الدراسة في الصف التمھیدي ھو أن یحصل الطالب علي المھارات الأساسیة
للغة الفنلندیة و أن یتعرف علي نظام الدراسة بالمدارس الفنلندیة و كذا أن یطور مھاراتھ التعلیمیة.
مقصود از تدریس دوره مقدماتی آماده کننده این میباشد کھ در این دوره بھ دانش آموز توانایی ھای اساسی در زبان فنلاندی داده شود، بعلاوه باعث پیشرفت مھارتھای تحصیلی میگردد، و ھمچنین باعث میشود کھ دانش آموز با سیستم آموزشی پرورشی مدارس فنلاند آشنا شود.
Suorat lainaukset eri kielillä otettu Tampereen kaupungin sivustolta:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/monikieliset-oppilaat/valmistava-opetus.html

Kasvatus ja arvotLasten oikeudet
Suomen lait tukevat lasten oikeuksia, jotka on määritelty Lasten oikeuksien sopimuksessa.
Kaikilla lapsilla on samat oikeudet.

Lasten oikeuksia ovat:
  • oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen
  • oikeus kasvaa ja käydä koulua.
  • oikeus leikkiä ja osallistua.
  • oikeus saada suojelua ja huolenpitoa.
Lasten oikeuksista suomeksi täältä.

Lasten oikeuksista eri kielillä.

Convention on the Rights of the Child

Konventionen om barnets rättigheter

Convention internationale des droits de l’enfant

Конвенция о правах ребенка

Seadused toetavad lapse õiguste konventsiooni

Heshiiska guud ee xuquuqaha ay carruurtu leeyihiin

إتفاقية حقوق الطفل

پیمان نامه حقوق کودک

پەیماننامەی گشتی سەبارەت بە مافەکانی منداڵ


Lapsiasiainvaltuutetun esite lasten oikeuksista
suomi | ruotsi | englanti

Unicef kertoo Lapsen oikeuksien sopimuksesta
suomi | englanti | ranska | espanja Lasten kasvatus Suomessa

Vanhemmilla tai lapsen huoltajilla on vastuu lapsensa hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehityksestä.
Sinun on hyvä tietää ainakin seuraavat asiat:
- Lapsen ruumiillinen kuritus on kielletty laissa. Lasta ei esimerkiksi saa lyödä eikä tukistaa.
- Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. 
- Lasta kannustetaan ajattelemaan itse. Lapsi saa olla esimerkiksi eri mieltä vanhemman kanssa. 
- Koulutusta arvostetaan ja vanhempien osallistumista lapsensa koulunkäyntiin. 
- Lapsella on selkeät rajat ja säännöt. 

Tietoa lasten kasvatuksesta eri kielillä.

Fostran av barn i Finland Bringing up children in Finland Воспитание ребёнка в Финляндии
Laste kasvatamine Soomes Éducation des enfants en Finlande  
El desarrollo de los menores en Finlandia Finlandiya’da çocuk yetiştirmek 在芬兰抚养儿童
پرورش و تربیت کودکان در فنلاند تربية الطفل في فنلندا Lasten kasvatus SuomessaLapsen terveys ja hyvinvointi

Pienten lasten terveys

Alle kouluikäisen lapsen terveydestä huolehditaan lastenneuvolassa. Lastenneuvola seuraa ja tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä.

Lue lisää suomeksi pienten lasten terveydestä.

Pienten lasten terveydestä tietoa eri kielillä.

Småbarns hälsa

Hälsotillståndet hos barn under skolåldern följs i barnrådgivningen (lastenneuvola). Barnrådgivningen följer och stöder den fysiska, psykiska och sociala tillväxten och utvecklingen av barn under skolåldern.

Young children’s health

Child health clinics (lastenneuvola) tend to the health of children under school age. These clinics monitor and support the physical, mental and social growth and development of young children. 

Здоровье маленьких детей

За здоровьем детей дошкольного возраста следит детская консультация (lastenneuvola). Детская консультация следит и содействует физическому, психическому и социальному росту и развитию детей дошкольного возраста.

Väikeste laste tervis

Eelkooliealiste laste tervise eest hoolitseb lastenõuandla (lastenneuvola). Lastenõuandla (lastenneuvola) jälgib ja toetab koolieelses eas lapse füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset kasvamist ja arengut. 

Santé de la petite enfance

Le centre de consultation post-natale et infantile (lastenneuvola) s'occupe de la santé des enfants en âge préscolaire. Le centre de consultation infantile suit et soutient la croissance et le développement physique, psychique et social de l'enfant à l'âge préscolaire.

 

La salud de los niños pequeños

El centro de salud infantil (lastenneuvola) se encarga de cuidar la salud de los niños en edad escolar. Este centro se ocupa del seguimiento del crecimiento y desarrollo físico, psíquico y social de los niños con edad inferior a la escolar. 

幼儿健康
育儿咨询处 (lastenneuvola) 负责为学龄前儿童提供医疗保健服务。育儿咨询处负责关注学龄前儿童的生长发育状况,包括生理、心理及社交等方面,并提供相关支持

سلامتی کودکان خردسال

مرکز بهداشت کودکان (lastenneuvola) مراقب سلامت کودکان خردسالی که دارای سنین زیر مدرسه هستند، می باشد. مرکز بهداشت کودکان رشد و پیشرفت جسمی، روحی و اجتماعی کودکان دارای سنین زیر مدرسه را پیگیری و حمایت می کند

صحة الأطفال الصغار

تقوم استشارات الأمومة والطفولة (lastenneuvola) بالاعتناء بصحة الأطفال الذين هم دون سن المدرسة. تقوم استشارات الأمومة والطفولة بمتابعة ودعم الأطفال الذين هم في دون سن المدرسة من ناحية النمو والتطور الجسدي والنفسي والاجتماعي.

Suorat lainaukset eri kielillä: infofinland.fi
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/terveys/lapsen-terveys (suomi)


Koululaiset

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto kuuluu jokaiselle koululaiselle. Jokaisella koululla työskentelee lääkäri ja terveydenhoitaja. Kouluääkäri on koulussa tiettyinä päivinä kuukaudesta.Terveydenhoitaja on koulussa tiettyinä päivinä viikossa. Terveydenhoitaja tarkastaa lapset koulussa. Oppilas voi mennä terveydenhoitajan luokse, jos hän sairastuu tai loukkaa itsensä koulupäivän aikana. Terveydenhoitajan kanssa voi keskustella myös muista terveyden ongelmista tai huolista. Jos koulussa sattuu tapaturma, lapsi saa ensiapua. 

Lue lisää kouluterveydenhuollosta.

Kouluterveydenhuollosta tietoa eri kielillä.

Skolbarns hälsa

Varje skola har en läkare och en hälsovårdare. Hälsovårdaren undersöker barnen i skolan. Hälsovårdaren är på plats i skolan vissa dagar i veckan. Eleverna kan själva besöka hälsovårdarens mottagning om de har problem. Vid ett olycksfall i skolan får barnet första hjälpen. 

School-age children’s health

Every school has a doctor and a nurse assigned to it. The nurse checks the children’s health at school. The nurse is at the school on certain days of the week. Pupils can go and see the nurse themselves if they have a problem. If an accident occurs at school, the child involved will be given first aid.

Здоровье школьников

За каждой школой закреплён определённый врач и медицинская сестра. Медицинская сестра проверяет детей в школе. Медицинская сестра приходит в школу в определённые дни недели. Учащиеся, если у них имеются какие-либо проблемы, могут сами подойти к медицинской сестре. Если в школе происходит несчастный случай, ребёнок получает первую медицинскую помощь.

Kooliealiste laste tervis

Igale koolile on määratud oma arst ja terviseõde. Terviseõde teeb koolis laste terviseläbivaatust. Terviseõde on koolis teatud nädalapäevadel. Õpilased võivad ise minna terviseõe juurde, kui neil on terviseprobleeme. Kui koolis juhtub õnnetus, saab laps esmaabi. 

Santé des enfants en âge scolaire

Chaque école possède son médecin et infirmier(e) titulaire. L'infirmier examine les enfants à l'école où il est présent certains jours de la semaine. Les élèves peuvent aller eux-mêmes chez l'infirmier s'ils ont des problèmes. Si un accident arrive à l'école, l'enfant reçoit les premiers secours.

Caadimaadka ilmaha iskuulka gaarey ama iskuuleyda ah

Iskuul walba waxaa loo magacaabay dhakhtar iyo kalkaaliye/kalkaaliso caafimaad. Kalkaalisadu caafimaadka ilmaha ayey iskuulka dhexdiisa ku jeeg gareynaysaa. Kaalkaalisada caafimaadku iskuulka waxay joogtaa usbuuciiba maalmo cayiman. Ardaydu ayaga ayaa u tegi kara kalkaalisada caafimaadaka, haddii ay dhibaato haysato. 

La salud de los niños en edad escolar

Todas las escuelas disponen de un médico y de un enfermero o enfermera, que hace el seguimiento de los niños en la escuela y está presente en ésta durante determinados días a la semana. Los alumnos pueden acudir a él en caso de que tengan algún problema. En caso de accidente, el niño recibirá los primeros auxilios en la escuela. 

学龄儿童的健康保健

每所学校都有专门的医生和健康护理师为学生提供医疗服务。健康护理师负责学生的体检,每周定期在各个学校提供服务。学生可自行前往医师处就诊。如果学生在学校不幸发生意外,可以立刻得到急救。

سلامتی کودکان دارای سنین مدرسه

هر مدرسه ای دارای پزشک و پرستار خود می باشد. پرستار، کودکان را در مدرسه معاینه می کند. پرستار فقط در روزهای مشخصی از هفته در مدرسه حضور دارد. اگر دانش آموزان دارای مشکلاتی باشند، می توانند شخصاً به نزد پرستار مدرسه بروند. چنانکه حادثه ای در .مدرسه رخ دهد، کودک صدمه دیده کمکهای اولیه دریافت میکند

صحة الأطفال الذين هم في سن المدرسة

يتم تعيين طبيب وممرضة لكل مدرسة. تقوم الممرضة بفحص الأطفال في المدرسة. تكون الممرضة في المدرسة في أيام معينة في الأسبوع. بإمكان التلاميذ أن يذهبوا بأنفسهم إلى الممرضة إذا كانت عندهم مشاكل. إذا حدث حادث في المدرسة فإن الطفل سوف يحصل على الإسعافات الأولية.

Suorat lainaukset eri kielillä: infofinland.fi
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/terveys/lapsen-terveys (suomi)
Oppilashuolto

Jos lapsella tai nuorella on ongelmia koulussa, niistä kannattaa keskustella lapsen opettajan tai koulun opinto-ohjaajan kanssa. Koulussa on töissä myös psykologi ja kuraattori. He auttavat oppilaita, joilla on koulussa vaikeaa. Jos lasta tai nuorta kiusataan koulussa, koulun täytyy puuttua asiaan. Kerro kiusaamisesta opettajalle. Joskus kiusaaminen voi olla myös lain mukaan rikos, josta voi ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi fyysinen väkivalta ja varastaminen ovat rikoksia.

Tietoa oppilashuollosta eri kielillä.

Om ett barn eller en ung har problem i skolan eller med studierna är det bra att diskutera dessa med skolans eller läroanstaltens studievägledare. I skolan arbetar även en psykolog eller en kurator. Hen hjälper elever som har det svårt i skolan. Om ett barn eller en ung blir mobbad i skolan är det skolans skyldighet att ingripa i detta. Berätta om mobbning för läraren eller rektorn. Ibland kan mobbning även vara ett brott enligt lagen, som kan anmälas till polisen. Till exempel fysiskt våld eller stjälande är brott.

If a child or young person has problems at school or with studies, the problems should be discussed with the student counsellor of the school or educational institute. A psychologist or welfare officer (kuraattori) also works at the school. He or she helps students who are having difficulties at school. If a child or young person is being bullied at school, the school is obliged to intervene. Report the bullying to a teacher and the headmaster. Occasionally, according to law, bullying can be a crime and can be reported to the police. For example, physical violence and stealing are crimes.

Если у ребёнка или у подростка имеются проблемы в школе либо в учёбе, их стоит обсудить с тьютором школы или учебного заведения. В школе также работает психолог или куратор. Он помогает ученикам, которые испытывают сложности в школе. Если ребёнок или подросток становится объектом издевательств в школе, школа обязана вмешаться в ситуацию. Расскажите об издевательствах учителю или директору. Кроме того, в некоторых случаях издевательства могут согласно закону считаться преступлением, и тогда о них можно заявить в полицию. Например, применение физической силы и воровство являются преступлениями.

Kui lapsel või noorel on probleeme kooli või õpingutega, tuleks sellest vestelda kooli või õppeasutuse koolitusnõustajaga. Koolis töötab ka psühholoog või kuraator. Ta aitab õpilasi, kellel on koolis raskusi. Kui last või noort koolis kiusatakse, on koolil kohustus asjasse sekkuda. Räägi kiusamisest õpetajale või direktorile. Vahel võib kiusamine olla ka seaduse järgi kuritegu, millest võib teatada politseile. Näiteks füüsiline vägivald ja varastamine on kuriteod.

Si l'enfant ou le jeune a des problèmes a des problèmes à l'école ou dans ses études, il est recommandé d'en parler avec le chargé d'orientation de l'école ou de l'établissement d'études. Un psychologue et une assistante sociale travaillent également à l'école. Il aide les élèves qui ont des difficultés à l'école. Si l'enfant ou le jeune est harcelé à l'école, l'école est dans l'obligation d'intervenir dans cette situation. Il faut parler du harcèlement à l'enseignant ou au directeur. Parfois, selon la loi, le harcèlement peut aussi être un délit qui peut être signalé à la police. Par exemple, les violences physiques et le vol constituent des délits.

Haddii uu cunuggu ama da’yarku dhib ku qabo dugsiga ama waxbarashada, waa in lagala hadlaa arrinta hagaha waxbarashada ee dugsiga ama machadka. Waxaa sidoo kale dugsiga ka shaqeeya cilmu-naqsiyaqaan ama sooshalka dugsiga. Wuxuu caawiyaa ardayda uu dhibaato ku qaba dugsiga. Haddii cunugga ama da’yarka lagu dhibo dugsiga , waxaa dugsiga saaran waajib ah in uu wax ka qabtaan. U sheeg dhibitaanka macaliimadda ama maamulaha dugsiga. Mararka qaar dhibistu waxey noqon kartaa sida sharcigu qabo dembi, kaas oo booliska lagu wargelin karo. Tusaale ahaan dagaalka jir ahaaneed ama xatooyadu waa dembi.

Si un niño o un adolescente tiene problemas en el colegio o con los estudios, conviene hablar con el orientador del colegio o del centro de enseñanza. En el colegio trabajan también un psicólogo o un tutor. Su labor es ayudar a los estudiantes que tienen dificultades en el colegio. Si un niño o un adolescente sufren acoso escolar, el colegio tiene la obligación de intervenir. Indique que existe el acoso al profesor o al director. A veces el acoso, según la ley, puede ser incluso delito que se puede denunciar a la policía. Por ejemplo, la violencia física y los robos son delito.

Çocuğun ya da gencin okul veya derslerine ilişkin sorunları varsa okulun ya da eğitim kurumunun rehberi ile konuşmanız iyi olur. Okullarda psikologlar veya sosyal işler uzmanları çalışır. Psikologlar ve uzmanlar okulda zorluk çeken öğrencilere destek olurlar. Çocuk ya da gence sataşılıyorsa, alay ediliyorsa okulun buna müdahale etme yükümlülüğü vardır. Alay ve sataşmaları öğretmene ya da müdüre bildirin. Bazı sataşmalar yasalara göre suç sayılabilir ve polise ihbar edilebilir. Örneğin kaba kuvvet kullanmak ve çalmak suçtur.

如果孩子在学校或学习中出现问题,应和学校或教育机构的学习指导专员进行探讨。学校设有心理咨询师或生活老师。他们会为遇到困难的学生提供帮助。如果孩子在学校里被人欺负,学校有义务介入。如果被人欺负,请汇报给老师或校长。欺辱行为有时可构成犯罪,并可向警察报案。暴力行为和偷窃都属于犯罪行为。

در صورتی که کودک یا نوجوان با مدرسه یا درس خود مشکل داشته باشد، بهتر است در مورد این مشکلات با راهنمای آموزشی مدرسه یا آموزشگاه صحبت شود. در مدرسه روانشناس و مسئول سوسیال مدرسه (kuraattori) هم کار می کنند. او به دانش آموزانی که در مدرسه مشکل دارند کمک می کند.

در صورتی که کودک یا نوجوان در مدرسه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد، مدرسه موظف است در این موضوع دخالت کند. در مورد اذیت و آزار با معلم و مدیر مدرسه صحبت کنید. گاهی اوقات اذیت و آزار می تواند از نقطه نظر قانونی هم جرم باشد، در این حالت می توان به پلیس هم شکایت نمود. مثلاً خشونت فیزیکی یا دزدی جرم است.

إذا كان لدى الطفل أو الشاب أو الشابة مشاكل في المدرسة أو بخصوص التعليم، فيُفضل التحدث بشأنها مع الموجّه التعليمي للمدرسة أو للمؤسسة التعليمية. يعمل في المدرسة أيضاً أخصائي نفسي أو عامل اجتماعي للمدرسة. فهو يساعد التلاميذ الذين لديهم صعوبات في المدرسة.

إذا تعرض الطفل أو الشاب أو الشابة للمضايقة في المدرسة، فإن المدرسة مُلزمة بالتدخل في الأمر. أبلغ المعلم أو ناظر المدرسة عن المضايقة. من الممكن أن تكون المضايقة أحياناً جناية وفقاً للقانون، حيث أنه من الممكن إبلاغ الشرطة بشأنها. على سبيل المثال العنف الجسدي والسرقة تُعتبر جرائم.

Suorat lainaukset eri kielillä: infofinland.fi

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä