Hepolan koulu

Tervetuloa Hepolan koulun sivuille

Hepolan koulussa on yleisluokkien (1-6) lisäksi pienluokkia ( 0-9 ) ja petu-ryhmiä. Hepolan koulussa järjestään iltapäivätoimintaa sekä erityishuolto-ohjelman mukaista aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoitoa. Koulun toiminnassa on lukuvuoden alkaessa alle 200 lasta.

Someturvasta apua kiusaamiseen ja häirintään somessa.

Hyvä huoltaja,

Mäntsälän 1.-9. luokkalaisille ja lukiolaisille on hankittu Someturva-palvelu, jonka kautta lapsesi saa matalalla kynnyksellä apua, jos häntä kiusataan, häiritään tai uhkaillaan sosiaalisessa mediassa tai pelialustoilla. Someturva on nettiselaimessa (https://palvelu.someturva.fi) toimiva sovellus, josta voi pyytää nimettömästi apua somessa tai netissä tapahtuvissa ikävissä tilanteissa.

Palvelun käyttäminen edellyttää aktivoinnin. Aktivointiin tarvitaan koulun oma aktivointikoodi, joka on lähetetty wilman välityksellä. Someturva on hyvä aktivoida lapsen puhelimelle jo ennen kuin mitään on tapahtunut. Näin nuori saa turvaa arkeensa nopeasti, kun jotain ikävää tapahtuu. Lapsi tai nuori voi aktivoida palvelun itse osoitteessa https://palvelu.someturva.fi tai pyytää huoltajaa auttamaan palvelun käyttöönotossa. Aktivointi vie vain minuutin. Kun palvelun on aktivoinut, lapsi ei enää tarvitse aktivointikoodia.

Lue lisää Someturvasta ja sen käyttöönotosta täältä: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.someturva.fi/Someturvan-esite.pdf

Someturvan sovellusta ei tarvitse ladata erikseen, vaan se toimii nettiselaimessa. Palvelua voi käyttää millä tahansa älylaitteella, kuten älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Turvallista ja hauskaa sometusta!

Lukuvuoden 2024-2025 1. luokkalaisten oppilaaksioton valmistelu alkanut

Ter­ve­tu­loa kou­luun 1. luokalle!

Kou­lu­pai­kan osoit­ta­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2024 alussa. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittaville lapsille lähetetään kirje kotiin viikolla 2.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä perjantaihin 2.2.2024 mennessä

1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan

2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai

3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa.

Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, että huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Ilmoitus annetaan sähköisellä hakulomakkeella (Suomi.fi-tunnistautuminen). Lomake löytyy muissa tiedostomuodoissa  Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina. Paperihakemukset palautetaan pe 2.2.2024 mennessä. Lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta perjantaihin 16.2.2024 mennessä.

Op­pi­laan ter­vey­den­ti­la tai op­pi­las­huol­lol­li­nen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon opetuspalveluihin.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 12.1.2024 mennessä.

Huomaathan, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.Tarkempaa tietoa oppilaaksiotosta löydät kunnan kotisivuilta https://www.mantsala.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/oppilaaksi/

 

7. luokkalaisten oppilaaksiottoprosessi lukuvuodelle 2024-2025 on alkanut

Yläluokille siirtyminen on tärkeä nivelvaihe koulunkäynnissä. Useimmiten oppilas siirtyy 6. vuosiluokan jälkeen uuteen kouluun, paitsi yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva. Samalla opiskelun tapa muuttuu aineenopettajajärjestelmään, jolloin oppilas saa useita uusia opettajia.

Syk­syn 2024 uu­det 7. luo­kan op­pi­laat

Oppilaaksioton perusteet ovat olleet voimassa 5.1.2021 alkaen. Syksyn 2024 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto valmistellaan voimassa olevien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Yläluokkien oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on:

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit

5. Sisarusperuste

Op­pi­laan ter­vey­den­ti­la tai op­pi­las­huol­lol­li­nen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto opetuspalveluihin. Oppilashuollollisella syyllä tarkoitetaan esimerkiksi oppilaan tarvitsemaan oppimisen tukeen tai muuhun oppimisen edistymiseen tai oppilaan hyvinvointiin vaikuttavaa erityistä syytä.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 15.12.2023 mennessä.

Huomaathan myös, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun lopussa.

Jos ha­lu­aa vaih­taa kou­lua

Jos huoltaja haluaa 7. vuosiluokan oppilaan toiseen kouluun kuin se, mihin hänelle on osoitettu koulupaikka, tulee hänen hakea paikkaa toissijaisesta koulusta sähköisellä hakemuksella (Suomi.fi-tunnistautuminen) tai paperisella lomakkeella viimeistään perjantaina 9.2.2024. Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun hakulomakeet word- ja pdf-tiedostoina löytyvät Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaspaikasta 7. luokkalaisille viikolla 9.

https://www.mantsala.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/oppilaaksi/7-luokalle/

SOMEKIUSAAMISEN VASTAINEN LIEKKI SYTYTETIIN MÄNTSÄLÄN KOULUISSA LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ 20.11.2023


SOMEKIUSAAMISEN VASTAINEN LIEKKI SYTYTETIIN MÄNTSÄLÄN KOULUISSA LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ 20.11.2023

Maanantaina 20.11.2023 sytytettiin Mäntsälän kouluissa somekiusaamisen vastainen liekki.

Liekki paloi Lapsen oikeuksien viikon ajan eli perjantaihin 24.11. saakka. Aidon liekin sijaan lyhdyissä paloi led-kynttilä kaikille oppilaille näkyvällä paikalla.

Somekiusaaminen on valitettavan yleinen ilmiö, joka näkyy myös koulujen arjessa. Kouluissa sitä vastaan on vaikea taistella, koska se tapahtuu usein lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Yhtenä kiusaamisen muotona se kuitenkin satuttaa vakavasti ja voi jättää pitkäaikaiset seuraukset kiusatulle.

Liitteet:

Liekki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä