Riihenmäen koulu

Tervetuloa Riihenmäen koulun sivuille!

Riihis on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu Mäntsälässä. Koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1998 yläkouluna. Elokuussa 2017 aloitetaan koulunkäynti yhtenäiskoulussa, jossa on oppilaita esikoulusta aina 9. luokkaan saakka; yhteensä oppilaita on noin 700 ja henkilökuntaa koulussa työskentelee yli 60. Koulun laajennus valmistui sisäpuolisilta osilta toukokuussa 2017 ja piha heinäkuun lopussa. Vanhalla puolella jatkuu tilojen muutostyöt syyskuulle 2017.


KUTSU VANHEMPAINILTAAN

Kuinka moni yläkoululainen tupakoi tai käyttää nuuskaa päivittäin, ja mistä tupakkatuotteita oikein hankitaan?

Raittius on yleistynyt trendinä, mutta näkyykö se koulun oppilaiden päihteidenkäytössä?

Onko kannabiksen käyttö vain pienen ryhmän ongelma, vai koskettaako se nuorten enemmistöä?

KUTSU VANHEMPAINILTAAN

Kaikki yläkoulun vanhemmat ovat sydämellisesti tervetulleita osallistumaan koulun ja EHYT ry:n yhteiseen vanhempainiltaan

Riihenmäen koulle 24.4.2018 KLO 18.00!

EHYT ry on pitänyt lapsenne koulussa vuorovaikutuksellisia ja osallistavia Hubu®-päihdekasvatustunteja, joilla keskustelun, tiedon jakamisen ja äänestämisen avulla on pyritty vaikuttamaan nuorten päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin. Interaktiivinen äänestysjärjestelmä, jossa oppilaat ilmaisevat mielipiteensä anonyymisti äänestämällä, on mahdollistanut luokka-astekohtaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin.

Tässä vanhempainillassa kerrotaan tunneilla käydyistä keskusteluista sekä esitellään Hubu®-päihdekasvatustuntien tuloksia, minkä lisäksi vanhempainilta tarjoaa hyvän mahdollisuuden avoimeen keskusteluun koulun, Hubu-kouluttajan ja vanhempien kesken.

 

Terveisin:

Riihenmäen koulun väki ja

EHYT ry:n kouluttajat

www.ehyt.fi