Riihenmäen koulu

Tervetuloa Riihenmäen koulun sivuille!

Riihis on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu Mäntsälässä.

Koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1998 yläkouluna. Elokuussa 2017 aloitettiin koulunkäynti yhtenäiskoulussa, jossa on oppilaita ykkösistä aina 9. luokkaan saakka; yhteensä oppilaita on noin 700 ja henkilökuntaa koulussa työskentelee yli 60.

Koulun laajennus valmistui sisäpuolisilta osilta toukokuussa 2017 ja piha heinäkuun lopussa. Vanhalla puolella jatkuivat tilojen muutostyöt syyskuulle 2017.

Syksyllä 2022 aloitetaan jo kuudetta työvuotta yhtenäiskouluna.

Kuvia lukuvuodelta 2017-2018.

Kuvia lukuvuodelta 2019-2020

Yrittäjyysluokan haku alkaa (kopio)

Yrittäjyysluokan haku käynnistyy vuosittain lokakuussa.

Viikolla 41 kaikille Mäntsälän kunnassa koulua käyville 6. luokkalaisille lähetetään kirje, josta löytyy hakuinfo ja hakulomake. Kirjeessä esitellään Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan ja Ehnroosin koulun tiku-luokan toimintaa.

Yrittäjyysluokan haku päättyy 4.11.2022 ja kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka järjestetään marraskuussa. Hakemus pitää olla perillä Riihenmäen koululla 4.11.2022. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Pääsykoe järjestetään 24.11.2021. Kutsu pääsykokeeseen lähetetään kirjeellä.


Yrittäjyysluokan esite 2022 canva.pdf

Yrittäjyysluokka hakulomake 2022 Rmäki.pdf


Ajankohtaista: tulevan lukuvuoden koulupaikat 1. luokat ja 7. luokat

Syksyn 2022 koulutulokkaat - uudet ekaluokkalaiset

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2022 alussa. Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin viikolla 7.

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon. Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan ke 2.2.2022 mennessä. Huom! Erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä pe 18.3.2022 mennessä 1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan 2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai 3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa. Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, mikäli huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Toissijaiseen kouluun haetaan sähköisellä hakemuksella tai paperisella lomakkeella 19.3.2022 mennessä. Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun sähköinen hakemus ja paperinen lomake löytyy täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta 31.3.2022. 

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 4.-14.4.2022 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet ip-hakuun löytyy täältä.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma-järjestelmässä 4.-1.4.2022 mennessä. Tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemisesta löytyy täältä.

Kouluterveydenhoitajan terveystarkastukset aloitetaan koulutulokkaille kesällä 2022. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalle, jonka yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta löytyvästä kouluterveydenhoitajan kirjeestä.

Tarvittaessa koulupaikkaa koskevat tiedustelut: Hanna Siponen puh. 040 314 6734 tai etunimi.sukunimi@mantsala.fi.

Syksyn 2022 uudet 7. luokan oppilaat

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on 15.12.2020 hyväksynyt oppilaaksioton perusteet. Syksyn 2022 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto on valmisteltu näiden perusteiden mukaisesti. Oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on:

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti.

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa.

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste.

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit.

5. Sisarusperuste.

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon. Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan ke 2.2.2022 mennessä. Huom! Erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun aikana.

Toissijaiseen yläkouluun haetaan sähköisellä hakemuksella tai paperisella lomakkeella 4.3.2022 mennessä. Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun sähköinen hakemus ja paperinen lomake löytyvät täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta yläkoulupaikasta viikoilla 9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä