Kirkonkylän koulu

Ajankohtaista

Koronatilanteen vuoksi tuleville ekaluokkalaisille ei valitettavasti voida tänä keväänä järjestää tutustumispäivää. Sen sijaan koululta lähtee kirje tuleville kirkkisläisille viikolla 20.

Yhteystiedot


Osoite: Koulutie 3, 04600 Mäntsälä
s-posti: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Rehtori Taina Ahonen 040 314 5320

Apulaisrehtori Tuija Palmunen 040 314 5155
Koulusihteeri Hanna Siponen 040 314 6734
Opettajat pääkoulu 040 314 5342
Opettajat viipalekoulu 040 314 5343

Terveydenhoitaja Marjo Nissinen 050 497 0022
Ruokapalveluvastaava Erkki Jäntti 040 314 5345
Iltapäiväkerhon ohjaajat Kristiina Kanervo ja Lauri Nummio p. 040 314 5388

Sähköposti opettajille: etunimi.sukunimi@edu.mantsala.fi
Sähköposti rehtorille ja koulusihteerille: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lukuvuosi 2020-2021

Koulujen työ- ja loma-ajat:

Lukuvuosi 2020-2021:

Syyslukukausi

12.8.2020

21.12.2020

syysloma vk 42

12.10.2020

18.10.2020

joululoma

22.12.2020

6.1.2021

 

 

 

Kevätlukukausi

7.1.2021

5.6.2021, esiopetus 4.6.2021

talviloma vk 8

22.2.2021

28.2.2021

pääsiäinen

2.4.2021

5.4.2021

vapaapäivä

to 13.5.2021

helatorstai


Lukuvuosi 2021 - 2022:

Syyslukukausi

11.8.2021

22.12.2021

syysloma vk 42

18.10.2021

24.10.2021

joululoma

23.12.2021

9.1.2022

 

 

 

Kevätlukukausi

10.1.2022

4.6.2022, esiopetus 31.5.2022

talviloma vk 8

21.2.2022

27.2.2022

pääsiäinen

15.4.2022

18.4.2021

vapaapäivä

to 26.5.2022

helatorstai

Poissaoloista

Tiedote huoltajille poissaolojen seurannan (porrasmalli) käyttöönotosta Mäntsälässä

Syyskuu 2020

Mäntsälässä on otettu tänä lukuvuonna käyttöön porrasmalli oppilaiden poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen. Ohessa lisää tietoa porrasmallin käytänteistä ja perusteista.

Lähtökohtana koulun ja kodin yhteistyö

 • Tukee lapsen/nuoren koulunkäyntiä sekä edistää tämän kasvua, oppimista ja hyvinvointia
 • ​Yhteisenä tehtävänä on seurata koulunkäynnin sujumista ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin​
 • ​Tavoitteena on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kaiken perustana on toimiva ja avoin yhteistyö. ​
 • ​Huoltajan ja/tai opettajan huolen herättyä asiasta keskustellaan yhteisesti. Huoli voi liittyä mm. lapsen/nuoren koulupoissaoloihin. ​

Uusi toimintamalli poissaolojen seurantaan ja niihin puuttumiseen

 • Lapsi/nuori voi olla koulusta poissa eri syistä. Useimmin poissaolot ovat sairauteen liittyviä, joskus koulun myöntämiä harkinnanvaraisia poissaoloja huoltajan anomuksen pohjalta. Poissaolot voivat olla myös luvattomia. ​
 • ​Poissaolojen seurannan ja niihin puuttumisen mallia on kehitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape-hanke). Mallia on käytetty pohjana Mäntsälän poissaolojen seurannan ja puuttumisen mallissa.
 • ​Ensisijaista on ennaltaehkäisevä toiminta ​
 • Pohjana koulun ja kodin sujuva ja avoin yhteistyö ​
 • Koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon keinot lasten/nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi​
 • ​Lapsen/nuoren koulusuoritukset, hyvä kasvu ja kehitys saattavat vaarantua, jos poissaoloja kertyy runsaasti ​
 • Koulu seuraa oppilaidensa poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajalle ​
 • ​Mikäli poissaoloista (luvattomista tai pitkään jatkuvista/toistuvista luvallisista) herää huoli kotona/koulussa, luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee asiasta oppilaan sekä huoltajan kanssa. Tarvittaessa asian käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon henkilöstöä.​

Runsaat poissaolot

 • Mikäli poissaolot jatkuvat ja niitä on yhteensä yli 30 tuntia, opettaja kutsuu koolle palaverin. ​
 • Tapauskohtaisesti arvioidaan, keiden läsnäolo on tarpeen asian selvittämiseksi ja lapsen/nuoren koulunkäynnin tukemiseksi. ​
 • Lapsen/nuoren ja huoltajan suostumuksella on myös mahdollista muodostaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä. ​
 • Mikäli poissaolot edellä mainituista toimista huolimatta jatkuvat (yli 50 tuntia), yhteistyössä lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa pohditaan vahvempia koulun tukitoimia. Lisäksi tapauskohtaisesti harkitaan koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiota ja yhteistyötä. 
 • Poissaolojen syitä voidaan selvittää poissaolokyselyn avulla. Opiskeluhuollon kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja tekee tarkemman kartoituksen poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta. ​
 • Mikäli koulun ja kodin yhteistyö, koulun selvitykset ja tukitoimet sekä seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on jatkuvasti/runsaasti (yli 70 tuntia), voidaan tehdä konsultoinnin jälkeen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. ​
 • ​Koulu jatkaa edelleen yhteistyötä kodin kanssa sekä koulun tukitoimia, mutta sosiaalitoimen/lastensuojelun kautta voidaan saada lisätukea lapsen/nuoren tilanteeseen. ​
 • Korona-aikana seurataan erityisesti huolta herättäviä poissaoloja. Huolta eivät herätä yksittäiset testitulosten odottamisesta/karanteenista johtuvat poissaolot.

Lopuksi

 • Koulun ja kodin yhteinen tavoite on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.​
 • ​Hyvinvoiva ja motivoitunut lapsi/nuori oppii ja kasvaa omaan täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. ​
 • ​Kaiken perustana on kodin ja koulun toimiva ja avoin yhteistyö. ​

Yhteistyöterveisin Mäntsälän opetuspalvelut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä