Kirkonkylän koulu

Yleistä Kirkkisestä

Koulu on 40-50 -lukujen vaihteessa sen ajan perinteiseen tapaan rakennettu nelikerroksinen kivikoulu, joka nimensä mukaisesti sijaitsee Mäntsälän kirkonkylän keskustassa isolla puistomaisella tontilla. Naapurikseen kivikoulu sai viipalekoulun pihan vastakkaiseen reunaan 70-luvun lopulla. Koulun odotettu saneeraus aloitettiin kesällä 1999 ja se jatkui aina vuoden 2000 marraskuuhun saakka. Uudistetun koulun juhlallinen vastaanotto tapahtui 23. marraskuuta. Koulun piha-alue rekennettiin monipuoliseen liikuntaan yllyttäväksi lähiliikuntapaikaksi vuosina 2004-2005 ja viipalekoulun nimellä kulkeva puukoulu koki perusteellisen saneerauksen vuonna 2009.

Oppilaita on 237, opettajia 14, rehtori ja koulunkäynnin ohjaajia 3. Lisäksi koulussamme työskentelee päivittäin koulukeittiön emäntä sekä siistijä.

Kirkonkylän koulun toiminta-ajatus:
Koulumme on turvallinen paikka saada laadukasta perusopetusta ja kasvaa toiset huomioonottavaksi, vastuuntuntoiseksi ja oppimisen ilosta nauttivaksi oppijaksi.
Tähän pääsemme yhteisöllisillä toimintatavoilla ja yhteistyöllä huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Erityispiirteitä
  • osallistuva oppilas: oppilaskunnanhallitus, kummiluokkatoiminta
  • koulukonsertit
  • KiVa Koulu -toiminta
  • Liikkuva koulu
  • aktiivinen vanhempainyhdistys