Hoitoajat/ Vårdtider

Hoitoaikojen ilmoittaminen
Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, muutoksista voi ilmoittaa suoraan varhaiskasvatusryhmän henkilökunnalle. Viikkoa ennen työntekijöiden työvuorot vahvistetaan, joten tieto lapsen läsnäolon ajoista ovat tärkeä tieto.
Kerralla voi ilmoittaa usean viikon hoitoajat.
Merkitse myös lapsen mahdolliset vapaapäivät.
Jos hoitoaikoja ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikön henkilökunta varaa lapselle hoitoajat jokaiselle päivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan ilmoitettuun tuntimäärään.
Jos varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy, lapsen varhaiskasvatuksen läsnäolon keskimääräinen aika tarkistetaan kolmen kuukauden aikana. Jos ylitys on jatkuvaa, lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu seuraavaan maksuluokkaan. 

Anmälan av vårdtider
Reservera vårdtiderna via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag före klo 23.00 två veckor innan vårdbehovet.
Ändringar kan göras till redan anmälda vårdtider senast måndag en vecka innan vårdbehovet. Om systemet redan stängts, kan man anmäla ändringen till personalen i den småbarnspedagogiska gruppen. Anmälan om barnets närvaro är viktig för personalens arbetstider bestyrks en vecka innan.
Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.
Märk även barnets eventuella ledighet.
Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, reserverar personalen i den småbarnspedagogiska enheten vårdtider för barnet för varje dag enligt timantalets medeltal mellan kl. 8-16. Detta timantal räknas in i det anmälda timantalet.
Om det reserverade timantalet överskrids under månaden, följs medeltalet av barnets närvaro inom småbarnspedagogiken upp under tre månader. Om överskridningen är fortlöpande, ändras barnets avgift inom småbarnspedagogiken till följande avgiftsklass.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä