Nallarna - Nallet

corona 1.-12.2021-16.01.2022

Koronaohjeet 1.12.2021-16.1.2022/ Coronainstruktioner för tiden 1.12.2021-16.1.2022
(käsitelty pandemiaohjausryhmässä) 
  • 1.12.2021 alkaen varhaiskasvatuksen henkilöstöön kohdistuu taas vahva maskisuositus (myös taukotiloissa, muistakaa etäisyydet jos maski täytyy ottaa pois).
  • Suuremmissa kokoontumisissa (esim. joulujuhlat) kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät maskia.
  • Ulkopuolisia voi olla päiväkodeissa kunhan käyttävät maskia.
  • Muistakaa käsihygienia.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta - Personalen inom småbarnspedagogiken
(behandlade i stadens koordinaerande pandemigrupp)
  • Från och med 1.12.2021 omfattas personalen igen av stark rekommendation om användning av ansiktsmask.
  • Vid större sammankomster (t.ex julfester) bör alla från 12 år använda ansiktsmask.
  • Utomstående får vistas i daghemmen förutsatt att de använder ansiktsmask.
  • Kom ihåg handhygienen.
 

03.01.2022- 30.06.2022

I Nallarna jobbar Daniela Andersson, Desiré Strömberg & Nina Mutikainen.

Nalleissa työskentelee Daniela Andersson, Desiré Strömberg & Nina Mutikainen.

Anmälan av vårdtider / Hoitoaikojen ilmoittautuminen

- Vårdnadshavaren fyller i vårdtider på eSmåbarnspedagogik-tjänsten, på måndagar kl.23.00 stängs tjänsten för följande 2 veckor.
OBS! Ni håller väl tiderna i anmält och meddelar vid förändring så fort som möjligt!
Exempelvis, kl.8.00-16.00 betyder att barnet i fråga anländer tidigast kl.8.00 till barngruppen och avhämtas allra senast kl.16.00, så kan vi anpassa personalens arbetsturer enligt vårdbehovet.

- Huoltaja täyttää lapsen hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta, maanantaisin klo.23.00 lukkiutuu palvelussa seuraavat 2 viikkoa.
HUOM! Pidättehän hoitoajoista kiinni ja ilmoitatte, jos tulee muutoksia niin pian kuin mahdollista!
Esimerkiksi, klo.8.00-16.00 tarkoittaa, että lapsi tulee aikaisintaan klo.8.00 lapsiryhmään ja haetaan viimeistään klo.16.00, niin voimme muunnella henkilökunnan työvuorot hoidontarpeen mukaisesti.

Vid sjukdom / Sairastuessa

- Vänligen anmäl alltid sjukfrånvaro så fort som möjligt, och vänligen observera minst ett feberfritt/symtomfritt dygn(24-48h) för att barnet skall orka med en dagisdag fylld med aktiviteter och snabba fötter. Ett krassligt och trött barn gynnar inte de friska kamraterna och vuxna, för de blir smittade och hen orkar inte med vardagen på dagis. Tack!

- Voisitteko ystävällisesti ilmoittaa sairaustapaukset päiväkotiin niin nopeasti kuin mahdollista. Huomioikaa, että lapsella pitää olla vähintään yksi oireeton vuorokausi (24-48h) niin hän jaksaa paremmin olla päiväkodissa. Puolikuntoinen ja väsynyt lapsi ei ole muille lapsille tai aikuisille eduksi, koska hän tartuttaa heidät ja hän ei jaksa olla päiväkodin toiminnassa mukana. Kiitos!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä