MO4 Itsetuntemus ja ryhmätyötaidot 1

Itsetuntemus ja ryhmätyötaidot 1 (MO4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan
 • oppii toimimaan osana ryhmää
 • oppii tunnistamaan omia toimintamallejaan ryhmän jäsenenä ja
  vaikuttamaan niihin
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan
 • oppii sanoittamaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
 • saa tietoa stereotypioista ja niihin vaikuttamisesta

Keskeiset sisällöt

 • itsetuntemus
 • ryhmän muotoutumisen vaiheet
 • vuorovaikutustaidot
 • tunnetaidot
 • stereotypiat

Laaja-alaiset osaamisalueet

 • vuorovaikutusosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä (S)

Opintojakso voidaan toteuttaa vain osana tiimijaksoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä