TALD7 Tanssin lukiodiplomi

OHJEET TANSSIN LUKIODIPLOMIN SUORITTAMISEEN

Tanssin lukiodiplomin tarkoituksena on tukea ja kuvata opiskelijan taiteellista kehitysprosessia, jonka perustana on pitkäjänteinen tanssin opiskelu lukion aikana. Tanssin lukiodiplomia suorittaessa syvennytään itsensä kehittämiseen tanssissa. Oppimisprosessin läpikäyminen auttaa opiskelijaa jatkamaan tanssinopiskelua ammatillisesti tai antaa uusia ulottuvuuksia tanssista nauttimiseen harrastuksena.Tanssin lukiodiplomin suorittaminen on pitkäjänteistä lukioaikaista toimintaa ja sen työstäminen voi kestää koko lukion ajan.

Tanssin liikuntadiplomin suorittamisen edellytyksenä on kuuden (6) opintopisteen suorittaminen. Jos opiskelija suorittaa enemmän opintopisteitä, mainitaan ne diplomin todistuksessa. Wanhojen tanssit ei sovellu tanssin lukiodiplomin opintojaksoksi.

Lukiossamme järjestetään yksi tanssillinen opintojakso (LI11), jossa tutustutaan eri tanssityyleihin. Tämä opintojakso lasketaan tanssin lukiodiplomiin saaden kaksi opintopistettä. Muut tanssin opintjaksot suoritetaan Lohjan tanssikouluissa: ToeStar, Lohjan Tanssiopisto tai Tanssiopisto Vinha. Opiskelija voi suorittaa tanssin opintoja myös toisen paikkakunnan tanssikouluissa. Lukio ei kustanna opiskelijoiden tunteja tanssikouluissa.

Jokainen opiskelija täyttää tuntikaavakkeen, jossa tulee esille päivämäärä, tunnin kesto, tanssilaji ja tunnin opettaja. Kun tuntikaavake on täynnä, opiskelija pyytää tuntikaavakkeeseen tanssikoulun johtajalta allekirjoituksen ja palauttaa tuntikaavakkeet liikunnanopettajalle (Anna). Tuntikaavakkeita saa Annalta (ansa).

Tanssituntien pituudet vaihtelevat, joten noudatetaan seuraavaa mallia.

tunnin kesto käyntikertoja
45 min 38
60 min 28
75 min 22
90 min 19
120 min 14


TANSSIN LUKIODIPLOMIN OSAT


1. TANSSILLINEN TEHTÄVÄ
 • tanssijana esiintyminen tai
 • koreografian tekeminen
 • sekä tiivistelmä tanssijana esiintymisestä tai koreografian tekemisestä
Opiskelija valitsee arvoitavaksi tanssilliseksi tehtäväkseen joko tanssijana esiintymisen tai koreografian tekemisen. Jos opiskelija tekee koreografian itselleen, voi hän pyytää arviota sekä tanssijana esiintymisestä että koreografian tekemisestä.

Opiskelijan lukiodiplomisuorituksena arvioitavan tanssillisen tehtävän suositeltava kesto on 3-10 min. Se voi olla osa laajempaa esitystä tai teosta. Tehtävä voi olla soolo- tai ryhmäteos, opiskelija voi itse esiintyä omassa koreografiassaan. Ennen tanssillista tehtävän palautetta opiskelija antaa arvioijille tiivistelmän tanssijana esiintymisestä tai koreografian tekemisestä.

TANSSIJANA ESIINTYMINEN
Tanssija voi osoittaa osaanmisensa joko sooloesityksenä tai ryhmässä.
Arvioitavat alueet:
 • liikkeellinen monipuolisuus
 • tanssillinen osaaminen
 • tanssijan luoma suhde mahdollisiin muihin tanssijoihin ja yleisöön
 • ilmaisu ja esittäminen
KOREOGRAFIA
Koreografia tehdään joko itselle, toiselle tai ryhmälle. Esityksen tai arvioitavan osuuden suositeltava kesto 3-10 min.
Arvioitavat alueet:
 • koreografian aihe ja tyyli
 • teoksen rakenne
 • musiikin ja äänimaailman käyttö
 • visualisointi
 • yleisvaikutelma
TIIVISTELMÄ TANSSILLISESTA TEHTÄVÄSTÄ
Tiivistelmä on yhteenveto teoksen tai esittämisprosessin valmistamisen olennaisimmista vaikutteista ja vaiheista (noin kaksi sivua). Tiivistelmässä selvitetään seuraavia asioita.
 • Miten ja miksi opiskelija valitsi tehtävän aiheen?
 • Mitkä olivat tärkeitä vaikutteita tehtävää työstäessä?
 • Mitä tavoitteita opiskelija asetti itselleen ja tehtävälleen?
 • Mitkä tekijät vaikuttivat äänimaailmaan ja visuaaliseen ilmeeseen?
 • Mitkä olivat opiskelijan omat kokemukset työprosessista?
 • Mikä on opiskelijan oma arvio; saavutettiinko tavoitteet?
 • Mitä opiskelija oppi työprosessin aikana?
-> Tiivistelmä tulee palauttaa arvioitsijoille ennen näyttöä.

TANSSILLISEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS JA ARVIOINTI
Tanssillinen tehtävä pyritään arvioimaan aidossa katselmuksessa kuten lukion eri juhlissa tai muissa tapahtumissa. Opiskelijan tulee sopia liikunnanopettajan kanssa hyvissä ajoin milloin ja missä tanssillisen tehtävän arviointi tapahtuisi. Liikunnanopettaja ja alan asiantuntija (tanssikoulun opettaja) arvioivat tanssillisen tehtävän. Tanssillinen tehtävä arvioidaan numeroin 4 - 10. Opiskelija saa näytön jälkeen arvioitsijoilta palautteen (suullinen ja kirjallinen).

Tanssillisen tehtävän katselmuksessa käytetään niitä puitteita mitä on lukiossa tarjolla, joten lukio ei kustanna esitykseen tilavuokria, äänitteitä, valosuunnittelua tai asusteita. Opiskelijalta ei myöskään vaadita kustamaan kyseisiä asioita, vaan tärkeimmäksi katsotaan itse tanssillisen tehtävän suorittaminen.

2. TUTKIELMA
Tutkielma on tanssin alueelta tehtävä kirjallinen työ ja sen suositeltava laajuus on 8-15 sivua. Aiheen käsittelyssä opiskelijan on tärkeätä osoittaa, että hän on perehtynyt aihealueeseen ja pyrkinyt tutkielmassaan aiheen johdonmukaiseen ja kiinnostavaan kehittelyyn. Omien kokemusten ja mielipiteiden esiintuominen on suotavaa, mutta mielipiteet täytyy perustella. Tutkielma arvioidaan numeroin 4 - 10.

Arvioinnin kohteet
 • Aiheen käsittely ja kehittely: sisällöllinen asiantuntemus, perustelut, kiinnostavuus, johdonmukaisuus
 • Kielellinen taso: kielen oikeellisuus ja vivahteikkuus; työn rakenne
 • Lähdemateriaalin asianmukainen käyttö
 • Ulkosasu: visuaalisuus ja viimeistely
-> Tutkielman suunnitteluun, suorittamiseen ja arviointiin liikunnanopettaja antaa tarkemmat ohjeet.

3. KIRJALLINEN ITSEARVIOINTI LUKIOSAIKAISISTA TANSSIOPINNOISTA JA LUKIODIPLOMIPROSESSISTA
Opiskelija tekee jatkuvaa itsearviointia tanssiopinnoistaan sekä tanssillisen tehtävän ja tutkielman työstämisestä. Itsearvioinnin kypsyys ja realistisuus sekä syvällinen paneutuminen omaan oppimisprosessiin voidaan ottaa huomioon rajataupauksissa kokonaisarvosanaa korottavana tekijänä.
-> voi tehdä tietokoneella, vihkoon tai näytesalkku
-> voi lisätä kuvia ja videoita harjoituksista, esityksistä tai kisoista


ARVIOINTI JA TODISTUS
 • Tanssin lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena opintojakson päätyttyä.
 • Lukidiplomin suorituksesta annetaan numeroarvosana 4 - 10, arvioidaan tanssillinen tehtävä ja tutkielma. Näiden perusteella annetaan opiskelijan lukiodiplomitodistuken kokonaisarvosana. Kirjallinen itsearviointi voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti sellaisessa rajatapauksessa, joissa arvioijat antaisivat diplomityöstä eri arvosanan.
 • Tanssin lukiodiplomi on soveltava opintojakso (2 op) ja sen suorittamisesta saa suoritusmerkinnän (S).
 • Opiskelija saa todistuksen lukiodiplomistaan, kun on suorittanut lukion koko oppimäärän. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite, ja se merkitään kohtaan "lisätiedot".
4 = hylätty
5 = välttävä
6 = kohtalainen
7 = tyydyttävä
8 = hyvä
9 = kiitettävä
10 = erinomainen

Jos tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä Annaan (ansa)!

Tanssin lukiodiplomi (TALD7)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
  tanssissa
 • kehittää tanssillisen tehtävän myötä tanssillista osaamistaan edelleen • kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään.

Keskeiset sisällöt

 • tanssillisena tehtävänä soolo- tai ryhmäteos, jonka opiskelija voi suorittaa joko
  esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian • tanssilliseen tehtävään liittyvä kirjallinen työ
 • tanssin lukiodiplomiin sisältyvä tutkielma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä