KÄLD3 Käsityön lukiodiplomi

Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
  käsityössä
 • osoittaa osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä oppimisensa arvioinnissa
 • osoittaa hallitsevansa käsityöprosessiin sisältyvät tavoitteiden asettamisen, ideoinnin ja suunnittelun vaiheet ja vaatimukset
 • hallitsee, seuraa ja arvioi käyttämiään resursseja, työskentelyään ja oppimisprosessiaan
 • osaa ottaa tuotteessa tai teoksessa huomioon esteettisyyden, eettisyyden,
  omaehtoisuuden näkökulmat ja ekologisuuden vaatimukset
 • osaa ratkaista tuotteen tai teoksen toimivuuden, taloudellisuuden, ergonomisuuden, innovatiivisuuden ja teknisen toteutustavan vaatimukset käyttöympäristössään.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat valittuun tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin
  sekä niiden itsearviointiin
 • muodostuvat käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä