MELD5 Median lukiodiplomi

Median lukiodiplomi (MELD5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • antaa erityisen näytön mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan • osoittaa hallitsevansa monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median
    välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä • osoittaa hallitsevansa informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja
    jäsentelyn taitoa
  • osaa analysoida omaa mediasuhdettaan ja tunnistaa median toimintaympäristön.

Keskeiset sisällöt

  • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään,
    näkökulmaan ja toteutustapaan
  • muodostuvat portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä