9lk

Uskonnon 9. lk oppimäärä, 1 vv.

Syyslukukausi
  • Eettisen pohdinnan perusteet
  • Ihmisoikeudet
  • Eri uskontojen ja katsomusten etiikka
  • Elämänkaaren etiikka (elämän alkuun liittyvät kysymykset)
Kevätlukukausi
  • Elämänkaaren etiikka (ihmissuhteet, terveyskysymykset ja elämän päättymiseen liittyvät kysymykset)
  • Median etiikka
  • Ympäristöetiikka
  • Yhteiskuntaetiikka
  • Talouden etiikka
Kirja: Kaiku 3, Hyvä elämä, OTAVA

Arviointi: Kokeet + tuntien aikana suoritettu työskentely ja tuotokset. Itsearviointia ja vertauspalautetta käytetään arvioinnin tukena.