8lk

Uskonnon 8. lk oppimäärä, 1 vv.

Syyslukukausi
  • Alkukirkko ja vainot
  • Raamatun ja kristillisen opin muotoutuminen
  • Kirkon jakautuminen
  • Katolinen ja ortodoksinen kirkko
  • Reformaatio ja protestanttiset kirkot
Kevätlukukausi
  • Suomen uskonnollisuus
  • Kristillinen kirkko Aasiassa, Afrikassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa
Kirja: Kaiku 2, Kiristinusko maailmassa, OTAVA

Arviointi: Kokeet + tuntien aikana suoritettu työskentely ja tuotokset. Itsearviointia ja vertauspalautetta käytetään arvioinnin tukena.