Arviointi

Arviointiin vaikuttavia tekiöitä:
  • tuntiaktiivisuus ja tuntityöskentely
  • ryhmässä työskentely
  • kotitehtävien tekemisellä arvioidaan oppilaan sitoutumista työskentelyyn ja oppimiseen
  • pistokokeet, kirjalliset läksynkuulustelut
  • itsearviointi
  • kokeet ja testit
  • mahdolliset projektit
  • muut osaamisen näytöt
Arviointi on jatkuvaa ja arvosana muodostuu eri osa-alueiden osaamistasosta