9lk (4 vvt)

Keskeiset sisällöt


Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman asettamat keskeiset asiakokonaisuudet:

Syyslukukausi/kevätlukukausi: (tarkempi järjestys päätetään kesällä 2019)
Funktiot
• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
• funktion määritelmä ja määrittelyjoukko
• funktion arvon laskeminen
• funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkinta
• funktion kuvaajan tutkimista: nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
• lineaarinen funktio
• suoran piirtäminen
• suoran yhtälö
• paraabelin piirtäminen

Algebra
• potenssiopin kertaus, negatiivinen eksponentti ja luvun kymmenpotenssimuoto
• polynomiopin kertaus, binomin neliön muistikaavat
• rationaalilausekkeiden laskutoimitukset
• yhtälö ja epäyhtälö
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
• sanallisten tehtävien ratkaiseminen yhtälöparin avulla
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista

Geometria
• trigonometrian kertaaminen
• ympyrän kehän pituus, ala, kaaren pituus ja sektorin pinta-ala
• kehäkulma ja keskuskulma, Thaleen lause
• avaruuskappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• avaruuskappaleiden piirtäminen
• yksikön muunnoksien kertaaminen
• avaruuskappaleiden tilavuuden ja pinta-alan laskeminen

Todennäköisyys ja tilastot
• todennäköisyys ja tilastot
• todennäköisyyden käsite
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
• hajonnan käsite
• diagrammien piirtäminen ja tulkinta
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa