TT Kuvataide

Syvennetään aiemmin opittua kuvataideosaamista ja otetaan haltuun lisää visuaalisia ilmaisutekniikoita.

Maailmankuvan avartamista varsinkin seuraavien aihekokonaisuuksien äärellä:

Arkkitehtuurin, esinesuunnittelun ja -muotoilun perusasioita
Arkkitehtuurimuseo
http://www.mfa.fi/

Yhteisötaide ja kuvakulttuurit
Mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, maailman kulttuureja ja median ilmiöitä ja löytää niiden merkitystä yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin. Tutustutaan siihen, miten yhteiskunnassa vaikutetaan luovasti ja tarkoituksenmukaisesti visuaalisen taiteen keinoin.

Ympäristötaide
-Kierrätys - ekologinen näkökulma taiteen tekemiseen
-Maataide
http://www10.edu.fi/kuvataide/toiminnallinen_luonnon_kokemistapa/paikka_ja_aika/