Ku1

Kuvataide 1

Visuaalinen havaitseminen ja kuvallinen tuottaminen:

Piirustus ja maalaus
- Ihmisen mittasuhteet, kolmiulotteisuus, valöörit, perspektiivi
- Väriopin kertaus

Muotoilu (savi, massat, kierrätysmateriaali)

Kuvanlukutaito:

- Mediakuva
- Virtuaalimaailman kuvat
- Taidekuvan tulkinta
- Taidenäyttelykäynti/taiteilijaesittely


Kuvataiteen tavoitteiden maakunnalliset painotukset
(Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma/painotukset)

Kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.

1. Tutkitaan ja ilmaistaan kulttuurista moninaisuutta taiteen keinoin
2. Kuvien tuottamisella ja tulkitsemisella vahvistetaan oppilaan identiteetin rakentumista
3. Kehitetään kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä
4. Kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta
5. Tuetaan oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä
6. Rohkaistaan vaikuttamaan taiteen keinoin omaan kestävään elinympäristöön sekä yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen
7. Annetaan visuaalisia välineitä itseilmaisuun