Tavoitteiden saavuttaminen

Kokeellinen työskentely
  • Demonstraatioiden seuraaminen
  • Tutkimustöiden tekeminen ryhmässä tai itsenäisesti
  • Tutkimustulosten käsittely

Teoreettinen työskentely
  • Teorian läpikäynti
  • Kokeellisuuden ja teorian yhdistäminen
  • Tehtävien tekeminen
  • Kotitehtävien tekeminen