8lk, Fy 2 (1 vvt)

Opetussuunnitelman asettamat tavoitteet


Luonnontieteellinen tutkimus

 • turvallinen työskentely
 • luonnontieteellisen tutkimusprosessin vaiheet

 Sähkö
 • sähkövaraus, sähköinen vuorovaikutus
 • jännite ja sähkövirta sekä niiden mittaaminen
 • paristojen kytkennät
 • virtapiiri ja kytkentäkaavio
 • resistanssi
 • sähköteho ja sähköenergia
 • magnetismi
 • sähkömagneettinen induktio
 • generaattori ja muuntaja
 • sähkön siirto ja käyttö

Fysiikka yhteiskunnassa
 • tutustutaan ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista
 
 
 

Tavoitteiden saavuttaminen

Kokeellinen työskentely
 • Demonstraatioiden seuraaminen
 • Tutkimustöiden tekeminen ryhmässä tai itsenäisesti
 • Tutkimustulosten käsittely

Teoreettinen työskentely
 • Teorian läpikäynti
 • Kokeellisuuden ja teorian yhdistäminen
 • Tehtävien tekeminen
 • Kotitehtävien tekeminen

Arviointi

 • mielenkiinto käsiteltävää aihetta kohtaan, tuntiaktiivisuus
 • kokeellinen työskentely, ryhmässä työskentely
 • kotitehtävien tekemisellä arvioidaan oppilaan sitoutumista työskentelyyn ja oppimiseen
 • pistokokeet, kirjalliset läksynkuulustelut
 • kurssikokeet
Arviointi on jatkuvaa ja arvosana muodostuu eri osa-alueiden osaamistasosta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä