Arviointi

  • mielenkiinto käsiteltävää aihetta kohtaan, tuntiaktiivisuus
  • kokeellinen työskentely, ryhmässä työskentely
  • kotitehtävien tekemisellä arvioidaan oppilaan sitoutumista työskentelyyn ja oppimiseen
  • pistokokeet, kirjalliset läksynkuulustelut
  • kurssikokeet
Arviointi on jatkuvaa ja arvosana muodostuu eri osa-alueiden osaamistasosta.