Arviointi

Arvostelu ja täten myös siis todistuksen arvosana koostuu seuraavista tekijöistä:

  • oppitunneilla työskentelyyn (esimerkiksi annettujen tuntitehtävien tekeminen)
  • kotitehtävien tekemiseen
  • esitelmien ja muiden töiden tekemiseen
  • fysiikassa ja kemiassa oppilastöihin ja demostraatoihin osallistumiseen, sekä niiden raportoimiseen
  • ilmiöiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen (fysiikka ja kemia)
  • kokeisiin ja testeihin (myös mahdolliset kokeellisten töiden kokeet)
  • muihin osaamisen näyttöihin
  • Arviointi on jatkuvaa ja arvosana muodostuu eri osa-alueiden osaamistasoista.

Täten siis koearvosana ei ole välttämättä sama kuin todistusarvosana.