Englanti 9. luokka

Englanti 9. luokka

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.

Yhdeksännellä luokalla on 3 vuosiviikkotuntia.

9. luokan syksyllä käydään läpi passiivi, 2. konditionaali ja ehtolause ja relatiivipronomineja.

Keväällä opiskellaan pronomineja, infinitiivi ja ing-muoto sekä kerrataan artikkelit