Englanti 7. luokka

Englanti 7. luokka

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli.

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.

Seitsemännellä luokalla on 2 vuosiviikkotuntia.

7. luokan syksyllä käydään läpi be- ja have-verbien taivutus, yleispreesens ja -imperfekti. Kertaamme myös adjektiiveja ja niiden vertailumuotoja.

Keväällä käymme läpi uutena asiana perfektin ja pluskvamperfektin, kertaamme monikkomuodot, genetiivin ja artikkelit.