Pyörön koululla tapahtuu

Oppivaa yhteisöä rakentamassa

Pyörön koulu on mukana Osaavat opettajat – onnelliset oppijat -hankekokonaisuuteen kuuluvassa Oppiva yhteisö -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisöä yhteisölliseen, osaamista ja asiantuntijuutta edistävään suuntaan. Pyörön koulussa tavoitteena on erityisesti aidon vuorovaikutuksen lisääntyminen koko työyhteisöissä, luokka-asteilla 1-9. Yhteisömme on yli 1000 oppilaan ja yli 100 aikuisen muodostama suurehko kokonaisuus, mikä asettaa omat haasteensa koulun yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden kehittämisen näkökulmasta. Pyörön koulussa toimii Oppiva yhteisö –tiimi, johon kuuluvat: Silja Kavilo, Jaana Vuorinen ja Katarina Åsenbrygg. Tiimi kokoontuu hanketyöntekijä Päivi Rimpiläisen johdolla kuukausittain. Tiimin tehtävänä omalla toiminnallaan edistää hankkeen tavoitteita. Tiimi toimii yhteistyössä koulun suunnitteluryhmien ja rehtoreiden kanssa. 

Oppiva yhteisö hankkeessa käytetään Onnistu yhdessä- työyhteisön kehittämisen avaimia. Hankkeen aikana keskitytään kommunikoinnin, tietämisen ja ymmärtämisen avaimiin, joita ovat: moniäänisyys, vuorovaikutus ja asiantuntijuus. Lukuvuonna 2017-18 olemme yhdessä pohtineet erityisesti vuorovaikutukseen ja moniäänisyyteen liittyviä teemoja. Käytännön työvälineinä ovat olleet yhteisten tapaamisten lisäksi aihealueita käsittelevät koulutukset. Pyrimme hankkeen avulla vahvistamaan koulun sisäistä vuorovaikutusta, joka läpäisisi kaikki luokka-asteet 1-9. Tärkeää on, että toimisimme yhdessä niin, että vuorovaikutukselle olisi aikaa ja tilaa, jotta kaikkien äänet tulisivat kuulluiksi. Moniäänisyys on yhteisöllisyyden kehittymisen perusedellytys. Ratkaisevaa on, miten yhteisön erilaiset äänet kuullaan ja ilmaistaan ja miten niihin suhtaudutaan. Pyrimme vahvistamaan yhteisömme vuorovaikutusta ja siihen liittyviä käytänteitä myös tästä näkökulmasta. Onnistunut vuorovaikutus on yhteisöllisyyden kehittämisen kannalta suunniteltua ja tarkoituksellista. Pyrimme etsimään keinoja ristiriitojen sietämiseen ja ratkaisemiseen sekä harjoittelemaan osallistuvaa ja aktiivista kuuntelua. Hankkeen kautta pyritään myös tekemään näkyväksi työyhteisön asiantuntijuutta ja saamaan asiantuntemusta entistä laajemmin jaetuksi yhteisöllisyytemme kehittämiseksi.

16.2.2018
Pyörön koulun arvot ovat

  • Turvallisuus
  • Suvaitsevaisuus
  • Hyvät tavat
  • Yhteisöllisyys

Koulussa on avattu hyvät tavat – arvoa selkeiksi käyttäytymisen odotuksiksi, jotka ovat

 
 

1. Kunnioitan toista

2. Arvostan omaa ja toisen työtä

3. Pidän huolta kouluympäristöstä

 

 

 Nämä käyttäytymisodotukset avataan työyhteisön vuorovaikutussopimuksiksi.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä