8 Tulokset ja arviointi

Arvioinnin toteuttaminen

  • Kaikissa kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi maaliskuussa. Arvioinnin kohteena on vuosisuunnitelman luku 1 Johtaminen. Kukin koulu valitsee itse toisen arvioitavan osa-alueen. Pika-arvioinnin tulokset kootaan huhtikuun alussa sähköisellä lomakkeella.
  • Oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden osaamiskartoitus tieto- ja viestintätekniikan taitojen osalta toteutetaan lukuvuoden 2017 - 2018 aikana.
  • Koulut tekevät lukuvuosiarvioinnin touko-kesäkuussa 2018 Peda.netin lukuvuosisuunnitelman kohtaan Arviointi.

Lisätietoja:
lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen 044 718 4040

Koulun toimenpiteet

Koulun toiminna arviointi tapahtuu lukuvuonna 2017 - 2018 CAF-arviointimenetelmällä kevätlukukaudella Johtaminen -osion arvioinnilla sekä koulukohtaisten painotusten, Oppilaan osallisuus ja kuulluksi tuleminen sekä kodin ja koulun yhteityön kehittäminen, arvioinnilla. Lisäksi arvioimme oppiaineiden välisen yhteistyön ja oppilasrvioinnin menetelmien kehittymistä sekä koulun toimenpiteiden vaikuttavuutta TVT-taitotasovaatimusten avautumisessa ja saavuttamisessa. Oppilaskunnan laatimasta ja toteuttamasta kyselystä saadaan tietoa koulukiusaamisesta, luokkien työrauhasta ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen liittyvistä toiveista koulun johtamisen ja arkipäivän toiminnan käyttöön sekä yhteisöllisen oppilashuollon käyttöön.

Kaupungin toimesta järjestetään oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden tieto- ja viestintätekniikan taitojen osaamiskartoitus lukuvuoden aikana.

Maaninkajärven koulun lukuvuoden toiminnan arviointi pyritään järjestämään toiminnallisesti oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa osallistavalla tavalla kevätlukukauden lopulla, varsinkin jos kaupunkikohtaista toimintakyselyä ei järjestetä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä