Maaninkajärven koulu

Maaninkajärven koulun lukuvuosi 2019 - 2020. Tervetuloa kouluun!

Hyvää loppukesää ja kouluvuoden alkua oppilaillemme ja oppilaidemme huoltajille!

Lukuvuosi alkaa maanantaina 12.8.2019 klo 9.00. Yläluokkien oppilaat kokoontuvat klo 9.00 auditorioon ja alaluokkien oppilaat luokanohjaajien luokkiin.

Ensimmäinen koulupäivä työskennellään kokonaan alaluokilla luokanopettajan ja yläluokilla luokanohjaajan kanssa klo 9 - 12. Lukujärjestysten mukaisesti opiskellaan tiistaista 13.8. alkaen. Koulukuljetukset lähtevät heti ensimmäisen koulupäivän päätteeksi. Koulukuljetusten aikataulut löytyvät koulun kotisivulta, koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa voitte olla ensisijaisesti yhteydessä apulaisjohtaja Asko Linnakoskeen, puh. 0447488 306. Koulukuljetukset hoitaa edelleen Kuljetus Partanen Pielavedeltä.

Koulujen ja koko opetustoimen painopisteinä lukuvuonna 2019 -2020 on oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen sekä oppilasarvioinnin kehittäminen. Myös Opetushallitus on laatimassa laajempia arviointikriteereitä nykyisen hyvän osaamisen ja arvosanan 8 lisäksi. Uudet arviointikriteerit tulevat voimaan vuoden kuluttua elokuussa 2020.

Koko kaupungin tasolla hyvinvointitavoitteina ovat terveelliset elämäntavat, turvallinen Kuopio, varhainen tuki, osallistuva ja vaikuttava kuntalainen ja työllistyminen. Koululaisten kannalta ensiarvoisen tärkeän oppilashuoltotoiminnan painopisteinä ovat myös terveelliset elämäntavat, erityisesti huumaavien aineiden käyttöön liittyvä ennalta ehkäisevä työ ja puuttuminen, sekä oppilashuollon kehittäminen.

Perusopetuksessa toiminnan arvioinnin kohteena on koulujen ja koulutoimen strategia, kehittämissuunnitelmat ja opetussuunnitelma. Toisen kehittämiskohteen jokainen valitsee itse ja se vahvistetaan alkusyksyn aikana.

Nyt käytössä olevaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu joka vuosi kaksi noin viikon mittaista monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK), jolloin esimerkiksi on mahdollista opiskella erillisen lukujärjestyksen mukaisesti ja eri ikäluokista kootuissa oppilasryhmissä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan siten, että toinen kokonaisuus toteutuu syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella. Toinen monialainen oppimiskokonaisuus, Terve elämä, on kaikkien peruskoulujen yhteinen. Toisen oppimiskokonaisuuden vahvistamme alkusyksyn aikana.

Maaninkajärven koulun henkilökunta jatkaa työtään pääosin entisellä kokoonpanolla. Uusina vakituisina työntekijöinä aloittavat erityisopettajat Kirsi Rautiainen kiertävänä laaja-alaisena erityisopettajana Maaninkajärven, Käärmelahden ja Pulkonkosken kouluissa sekä Matias Hynynen kokonaan Maaninkajärven koulussa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme entisen vahvan erityisluokanopettajajoukon vahvistukseksi laaja-alaiseen erityisopetukseen keskittyvät opettajat. Nyt voimme taata entistä laajemmin erityisopettajan tukea jokaiselle tukea tarvitsevalle oppilaalle.

Maaningan alueen koulupsykologina aloittaa psykologi Veera Louhisuo, puh. 0447184 176, ja koulukuraattorina Mari Föhr, puh. 0447184 808.

Maaninkajärven koulu sai lukuvuodelle 2019 - 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseen tähtäävään työhön. Tällä avustuksella koulussa työskentelee opettajana Nina Korhola ja koulunkäynninohjaajana Hanni-Mari Vainikainen. Koulussamme alkaa myös uusi Parasta ennen-hanke, joka kestää yhden lukuvuoden. Hankkeen vetäjänä toimii kielten lehtori Henna Koponen. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja osallisuutta koulun toiminnassa. Vastaavalla hankeavustuksella työskentelee nuorisotoimen puolella yhteisöpedagogi Henna-Riikka Turunen, joka tulee myös jalkautumaan koululle kolmena päivänä viikossa oppilaiden pariin.

Odotettu Maaningan urheilutalon peruskorjaus on valmistunut ja mm. liikunnan opetus alkaa uudistetuissa tiloissa heti lukuvuoden alusta. Urheilutalo on jatkossa päivisin nk. kengätön tila, oppilaat tulevat sisään urheilutaloon pääovesta ja kengät jätetään niille varattuihin hyllyihin.

Maaninkajärven koulun rehtorina toimii edelleen Martti Kettunen, puh. 0447488 510 ja apulaisjohtajana lehtori Asko Linnakoski, puh. 0447488 306.

Toivon kaikille, oppilaille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja oppilaidemme huoltajille, hyvää ja turvallista lukuvuotta; tehdään se yhdessä ja yhteisvoimin. Pidetään siis yhteyttä, puolin ja toisin, mielellään etuajassa ja pienellä kynnyksellä!

Martti Kettunen
rehtori
0447488510, martti.kettunen@kuopio.fi

KULJETUSAIKATAULUT 2019-2020

Kuljetusaikataulut löytyvät liitetiedostosta. Oppilaiden, jotka kulkevat Siilinjärven suunnasta tulevalla Kuopion liikenteen autolla, aikataulu on seuraava: 8.10 Siilinjärvi 8.20 Rajatie Hamula . . 8.30 Käärmelahti koulu . . 8.45 Maaninkajärven ...

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen