Maaninkajärven koulu

Linja-autoliikenteen työnseisaus

Linja-autoliikenteen työnseisaus perjantaina 2.2.2018
Työnseisaus ei vaikuta Maaninkajärven koulun koulukuljetuksiin.
Koulukuljetukset ajetaan aikataulujen mukaisesti.

Ajankohtaista