Maaninkajärven koulu

TIEDOTE OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LÄHIOPETUKSEN ALKAESSA 14.5.2020

Maaninkajärven koulu

TIEDOTE OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LÄHIOPETUKSEN ALKAESSA 14.5.2020

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti poikkeusajan rajoituksia puretaan perusopetuksen osalta 14.5.2020 alkaen, jolloin oppilaat siirtyvät lähiopetukseen kouluihin, ja viime viikot jatkunut etä- ja monimuoto-opetus ei ole enää mahdollista. Viimeisten viikkojen aikana olemme kaikki, kodeissa ja koulussa, ja opettajien kodeissa, venyneet pakon edessä moneksi, ja olemme oppineet uutta ja jakaneet osaamaamme kiitettävällä tavalla. Kiitos teille kaikille!

1. Lähiopeuksen aikana noudatetaan pääosin kuluvan lukuvuoden lukujärjestyksiä ja oppilaat saavat tuntijaon mukaisen määrän opetusta. Oppilaat tulevat kouluun huomenna torstaina klo 9.00 mennessä, osalla oppilaista koulu alkaa klo 10. Koulupäivät alkavat ja päättyvät loppukevään aikana lukujärjestyksen mukaisesti. Koulukuljetukset hoidetaan aikaisempien aikataulujen mukaisesti.

Kaikki luokat käyvät koulua viimeisten kouluviikkojen aikana kotiluokissaan. Alaluokkia opettaa oma luokanopettaja koko ajan. Yläluokilla aineenopettaja tulee luokan kotiluokkaan oppituntia varten. Näin vähennämme liikkumista ja turhia lähikontakteja siirtymätilanteissa. Kahdella koululla opettavat opettajat eivät vaihda koulua saman työpäivän aikana. Myös koulunkäynninohjaajien ryhmät, joissa he avustavat, ovat pääsääntöisesti samat koko loppukevään ajan.

Välitunnit pidetään oppituntien aikana ryhmän opettajan päättämänä aikana, jotta välitunneilla ei myöskään ole suuria oppilasjoukkoja yhtä aikaa. Kädet pestään välitunnin jälkeen. Ruokailuvuoroja on samoin porrastettu voimakkaasti, ja ruokailussa on yhtä aikaa vain kolme ryhmää eri puolilla ruokasalia. Ruokailuun siirrytään vasta huolellisen käsienpesun kautta. Ruoanjakolinjastolla aikuiset valvovat ruoan ottamista ja auttavat tarvittaessa omaa opetusryhmäänsä. Keittiön kanssa on sovittu ottimien vaihtamisesta riittävän usein.

Kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden kuljettamiseen on linja-autoja yksi auto enemmän tai vastaavasti suurempi bussi käytettävissä jokaisella reitillä. Myös julkisen liikenteen reiteillä kulkee ylimääräinen linja-auto. Yksi linja-autoista tulee koululle suorempaa reittiä jo noin klo 8.30. Muut linja-autot saapuvat noin klo 8.45 ja klo 10 tulevat kuljetukset entisen aikataulun mukaisesti. Kuljetusoppilaiden ja lähempää tulevien oppilaiden saapumiseen varaudumme seuraavasti:

Linja-autot pysähtyvät etäämmälle toisistaan. Koulun ovet ovat lukittuina ja oppilaat ohjataan sisään pienempinä ryhminä. Oppilaita ovat ohjaamassa Asko ja Annakaisa.

Luokanopettajat ja luokanohjaajat ovat luokissa valmiina ottamaan vastaan oppilaat klo 8.45.

Alaluokkien oppilaat kulkevat alaluokkien välituntipihan kautta suoraan sisälle, jättävät kengät ja siirtyvät luokkaan. Oppilaita ovat ohjaamassa Anni, Anita, Saila ja Sanna. Viidennen luokan oppilaat tulevat sisään koulun pääovesta ja siirtyvät ohjatusti suorinta reittiä kotiluokkaansa.

Yläluokkien oppilaat kulkevat sisäpihan kautta suoraan sisälle ovesta G. Oppilaita ovat ohjaamassa Hannu H, Hannu K ja Matias H.

 1. Luokanopettajan ja luokanohjaajan tunti sekä rehtorin aamunavaus pidetään torstaina 14.5. klo 9.00. Klo kymmeneen tuleville oppilaille pidetään vastaava tilaisuus omien opettajien suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisellä tunnilla luokanopettaja ja luokanohjaaja kohtaa oppilaat pitkän tauon jälkeen. Myös oppilailla on pitkä aika edellisestä tapaamisesta kavereiden ja kouluryhmän kanssa. On tärkeää antaa oppilaille aikaa ja huomiota sekä keskustella ajankohtaisista oppilaita askarruttavista asioista. Luokanohjaajan tunnilla käydään läpi yhteiset ohjeet ja toimintaperiaatteet, jotta koulun arki on poikkeustilanteessa mahdollisimman turvallista ja sujuvaa.

Ensimmäisellä oppitunnilla sovitaan oppilaiden istumajärjestys, säännöllinen ja tarpeen mukainen käsien pesu, ruokailuun liittyvät asiat sekä toiminta porrastettujen välituntien aikana.

Luokanohjaajan tunnilla käydään läpi kevään lukujärjestys. Oppilaat työskentelevät koko koulupäivän ajan samoissa luokissa. Yläluokilla oppitunnin opettajat tulevat luokkatiloihin pitämään eri oppiaineiden tunnit.

Yläluokkien valinnaisaineiden osalta oppitunnin opettaja tulee hakemaan valinnaisaineryhmän oppilaat luokista ja ohjeistaa oppituntien kulun.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät tasatunnein eli klo 9.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00 jne. Välitunnit ajoitetaan ja pidetään oppitunnin opettajan päättämänä ajankohtana oppitunnin aikana.

Ruokailussa ruokasalin isolla puolella ruokailee kaksi luokkaa ja pienellä puolella yksi luokka. Oppilaat ruokailevat luokittain. Oppitunnin opettaja valvoo ja ruokailee luokan kanssa oppitunnin välissä.

RUOKAILUVUOROT:

10.15/ 1A

 

10.25/ 2A

10.35/ 1-6E

10.45/ 3A

 

10.55/ 4A

11.05/ 5A

11.15/ 6A

 

11.25/ 7A

11.35/ 7B

11.45/ 7C

 

11.55/ 7-9E

12.00/ 8A

12.10/ 8B

12.20/ 9A

12.30/ 9B

 

 

Viimeisen oppitunnin opettaja saattaa opetusryhmänsä ulos, jotta lähikontakteja vältetään myös oppilaan työpäivän päättyessä klo 13.00, 14.00 tai 14.55.

 1. Terveys ja turvallisuus

Koulun oppilas tai koulun henkilökunnan jäsen ei saa tulla kouluun sairaana. Kotiin on jäätävä pienellä kynnyksellä ja ilmoitettava poissaolosta entiseen tapaan. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan ja aikuinen ohjaa hänet erilliseen sovittuun tilaan ja jää odottamaan oppilaan kanssa huoltajaa noutamaan oppilas kotiin.

Kouluterveydenhuollon palvelut käynnistyvät lähes normaalisti 14.5. alkaen. Avovastaanottoja ei kevään aikana ole. Vastaanotot toimivat vain ajanvarauksella puhelimitse tai Wilman kautta. Kouluterveydenhoitaja Vuokko Kinnusen puhelinnumero on 044 7488 688.

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat 14.5. lähtien myös kouluilla tapahtuvina tapaamisina. Koulupsykologi Veera Louhisuon puhelinnumero on 044 7184 176 ja koulukuraattori Mari Föhrin numero on 044 7184 808.

Tiedote Maaninkajärven koulun oppilaiden huoltajille 20.4.2020

Tiedote Maaninkajärven koulun oppilaiden huoltajille

20.4.2020

 

HYVÄT MAANINKAJÄRVEN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJAT

Ensimmäiseksi suuri kiitos Teille kotijoukoille suuresta panoksestanne lasten ja nuorten, oppilaidemme, huoltamisessa, ohjaamisessa ja varmasti myös opettamisessa poikkeusolojen aikana. Opettaminen kuuluu koulun opettajalle. Tässä tilanteessa jouduimme kuitenkin siirtymään etä- ja monimuoto-opetukseen todella lyhyellä varoitusajalla ja rajallisella valmistautumisella. Peruskoulun suorittaminen kotona on varmasti tuonut eteen ennakoimattomia tilanteita ja asioita, joihin ei kohtuudella ole pystynyt kukaan mitenkään varautumaan. Varsinkaan, kun me kaikki elämme tällä hetkellä poikkeusoloissa. Kiitos!

18.3.2020 alkanut koulujen sulkeminen päättyy voimassa olevan päätöksen mukaisesti 13.5.2020. Mahdollisesta koulujen kokonaan tai osittaisesta avaamisesta saattaa tulla tietoa hallituksen taholta ensi viikon aikana. Kouluissa olemme varautuneet myös siihen, että kouluun ei palata ennen lukuvuoden päättymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat varautuvat kaikkien oppilaiden arviointiin siltä pohjalta, että kouluopetukseen ei palata kevään aikana ja lukuvuoden arviointi perustuu kouluopetuksen ja 18.3. alkaneen etä- ja monimuoto-opetuksen aikana annettuihin näyttöihin. Erityisen tärkeää on varautua päättöluokkien oppilaiden päättöarviointiin. Opetushallitus on julkaissut perusopetuksen tueksi erilliset linjaukset oppilaan arvioinnista poikkeusolojen aikana.

Poikkeusolojen aikana on erityisen tärkeää huolehtia kaikenlaisesta oppilaan ja perheen tukemisesta. Toivomme, että myös te huoltajat olette tarvittaessa yhteydessä kouluun pienellä kynnyksellä. Poikkeusolojen aikana oppilaan oikeus opetukseen ja oppilashuollon palveluihin säilyy, tuen antamisen muodot ovat voineet muuttua. Koulun sisällä sekä yhteisöllinen oppilashuolto että yksilökohtainen oppilaan tai huoltajan kanssa sovittava oppilashuolto toimii entiseen tapaan, mutta poikkeusolojen sääntöjä noudattaen. Alla on suorat yhteystiedot opettajakunnan lisäksi oppilashuoltoa hoitaviin henkilöihin.

 • Auli Partanen, erityisluokanopettaja, alaluokat 044 7488 420
 • Katariina Pääkkönen, erityisluokanopettaja, alaluokat 044 7488 315
 • Kirsi Rautiainen, laaja-alainen erityisopettaja, alaluokat 044 7488 330
 • Minna Immonen, erityisluokanopettaja, yläluokat 044 7488 301
 • Matias Hynynen, laaja-alainen erityisopettaja, yläluokat 044 7488 331
 • Katja Knuutinen, oppilaanohjaaja, 044 7488 408
 • Vuokko Kinnunen, kouluterveydenhoitaja, 044 7488 688
 • Mari Föhr, koulukuraattori, 044 7184 808
 • Veera Louhisuo, koulupsykologi, 044 7184 176

Kuopion kaupungin oppilashuollon palvelut löytyvät myös osoitteesta www.po1nt.fi arkisin klo 10 – 12 välillä kuraattoreiden vetämänä ja klo 12 jälkeen nuorisotyöntekijöiden voimin. Kuopion kaupungin koulukuraattoreita tavoittaa myös Instagramista osoitteella #kuopionkuraattorit.

Perusopetuksen oppilaille kuuluvan koululounaan jakelu on käynnissä. Maaninkajärven koulussa tilattujen aterioiden määrä on noussut reilusta kuudestakymmenestä nyt yli 90 tilattuun ateriaan. Koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti järjestetty ateriajakelu on toiminut erittäin hyvin ja joustavasti. Toteuttamistapaan liittyy toki myös haasteita ja osa huoltajista on kokenut jakelutavan epätasa-arvoiseksi, kun esimerkiksi aterian noutaminen on mahdotonta. Koululta voi tiedustella mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön perustuvasta koululounaan kotiintoimituksesta. Koululounaan tilaaminen tapahtuu Wilmaan lähetetyn tilauslinkin kautta. Tilausaikojen suhteen on oltava tarkkana, koska linkki sulkeutuu ilmoitettuna aikana.

Etä- ja monimuoto-opetuksen järjestäminen varsinkin alkuvaiheessa on ollut monella tavalla haastavaa koulun väelle ja haastavaa oppilaille ja Teille huoltajille. Viestejä, tehtäviä ja ohjeita on voinut tulla todella paljon ja monesta eri kanavasta. Tietokoneen käyttöön ei välttämättä kaikilla oppilailla ole mahdollisuutta, kun koneita ei riitä jokaiselle lapselle ja samaan aikaan myös oppilaan huoltaja saattaa olla etätyössä kotona.

Opetuksen järjestämiseen liittyviä haasteita olemme ratkoneet koko ajan koulutyön ohessa yhteisissä etäpalavereissa ja pienemmissä ryhmissä. Koululta on lainattu käytettävissä olevat tietokoneet niitä tarvitseville oppilaille. Tällä viikolla saamme 10 – 15 tietokonetta lisää lainattavaksi. Tietokoneen tarpeesta voitte keskustella ensimmäiseksi oppilaan oman opettajan kanssa.

Tämän viikon alusta lähtien etäopetustuntien määrä kasvaa. Etäoppitunneilla opetetaan uusia asioita, ohjataan oppimista ja annetaan oppilaalle palautetta, samalla huolehditaan myös oppilaan oikeudesta kuulua ryhmään ja saada vertaistukea ryhmältä. Opetus tapahtuu lukujärjestyksen työaikojen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti mm. siksi, että oppilaan vakuutusturva on voimassa ainoastaan ilmoitettuina opetusaikoina. Kotitehtävinä suoritettavat tehtävät opettaja ilmoittaa erikseen ja näitä tehtäviä oppilas tekee haluamanaan aikana.

Etäoppitunnit merkitään Wilman koekalenteriin, jota seuraamalla oppilas ja huoltaja tietävät etäoppitunnin ajan, sovelluksen, jota käytetään ja oppitunnin sisällöstä. Samasta kalenterista löytyvät myös etäsuorituksena tehtävät kokeet. Jos oppilas ei pysty osallistumaan etäoppituntiin esimerkiksi siksi, että tietokonetta ei ole käytössä, oppilas ilmoittaa siitä opettajalleen esimerkiksi Wilmaviestillä, tässä tapauksessa oppilas opiskelee annettujen ohjeiden mukaisesti tehtäviä tekemällä. Erityisopettajien antama etäopetus on useimmiten henkilökohtaista opetusta ja ohjausta.

Kaikkia oppitunteja ei järjestetä etäoppitunteina eikä etäoppitunti välttämättä ole koko oppitunnin pituinen. Etä- ja monimuoto-opetus koostuu opettajan antamasta opetuksesta ja ohjauksesta, itsenäisesti tehtävistä tehtävistä ja oppikirjoista opiskelusta.

Oppilaan on osallistuttava perusopetukseen myös poikkeusolojen aikana. Poissaolot merkitään edelleenkin Wilmaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen oppilas tavoitetaan jokaisena koulupäivänä, oppilas osallistuu etäoppitunneille sekä tekee ja palauttaa annetut etätehtävät ilmoitettuina aikoina.

Oppilaan poissaoloista esimerkiksi sairauden tai huoltajan anoman poissaolon vuoksi on ilmoitettava luokanopettajalle tai luokanohjaajalle yläluokilla entiseen tapaan. Poikkeusoloissa Wilmaan voi tulla merkintöjä poissaoloista tai tekemättömistä tehtävistä hyvinkin nopeasti. Myös opettajat työskentelevät etätyössä, mistä syystä opettajien välinen yhteydenpito on tavallista hitaampaa. Tässä toivon kärsivällisyyttä ja joustoa meiltä kaikilta.

Kaupungin opetustoimi ja oppilashuolto on laatinut oppilaan poissaoloihin liittyvät seuranta- ja puuttumiskäytännöt. Lähtökohtana on, että jokainen oppilas tavoitetaan jokaisena koulupäivänä. Toimintamalli etenee koulun ja huoltajan välisistä yhteydenotoista nopeasti poissaolotilanteen selvittämiseen oppilashuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Myös tämän vuoksi on joustavinta ja helpointa pitää tiivistä yhteyttä kouluun. Toimintamalli löytyy koulun PedaNet-sivulta.

Loppukevättä ja koko yhteiskuntaa koskevista päätöksistä emme vielä tiedä. Oppikirjojen ja lainattujen tietokoneiden palauttamisesta tiedotamme myöhemmin. Saattaa olla, että koulun perinteiset kevätjuhlat ja kouluvuoden päättäjäiset, mukaan lukien päättöluokkien tanssiaiset ja päättötodistusten jako yhdeksäsluokkalaisille perinteisin menoin jäävät tältä keväältä pitämättä. Päättötodistusten jako ja yhdeksäsluokkalaisten päättäjäisjuhla on mahdollista pitää elokuussa.

Toivotan Teille huoltajille, lapsille ja nuorille sekä opetuksesta että oppilaista hyvin huolta pitäville opettajille ja koulunkäynninohjaajille voimia tähän kevääseen ja uskoa tulevaan!

Martti Kettunen

rehtori

Maaninkajärven koulun opettajat ja henkilökunta

 

OPPILAAN LUVATON POISSAOLO MONIMUOTO-OPETUKSESTA


OPPILAAN LUVATON POISSAOLO MONIMUOTO-OPETUKSESTA

 

 1. Oppilaita ei saa jättää yksin opiskelemaan vaan heihin on oltava päivittäin yhteydessä.

 

 1. Mikäli huoli herää tulee pyrkiä tavoittamaan oppilas Wilmalla, puhelimitse, sähköpostilla tms.

 

 1. Mikäli oppilaaseen ei saada päivän aikana yhteyttä, otetaan yhteyttä huoltajaan.

 

 1. Mikäli poissaoloon ei ole hyväksyttävää syytä ja poissaolot jatkuvat seuraavana päivänä, ilmoitetaan huoltajalle Wilma viestillä, että koulu ottaa yhteyttä oppilashuoltoon.

 

 1. Opettaja on yhteydessä koulun tasolla oppilashuollosta vastaaviin henkilöihin ja yhteistyössä sovitaan jatkotoimenpiteistä, tehtävistä ja vastuista.
 • Auli Partanen, erityisluokanopettaja, 044 7488 420
 • Katariina Pääkkönen, erityisluokanopettaja, 044 7488 315
 • Kirsi Rautiainen, laaja-alainen erityisopettaja, 044 7488 330
 • Minna Immonen, erityisluokanopettaja, 044 7488 301
 • Matias Hynynen, laaja-alainen erityisopettaja, 044 7488 331
 • Katja Knuutinen, oppilaanohjaaja, 044 7488 408
 • Vuokko Kinnunen, kouluterveydenhoitaja, 044 7488688
 • Mari Föhr, koulukuraattori, 044 7184 808
 • Veera Louhisuo, koulupsykologi, 044 7184 176

 

 1. Mikäli kohdassa 5 ei päädytä yhteisen arvioinnin pohjalta ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon, oppilashuollon edustaja yhteistyössä opettajan kanssa pyrkii tavoittamaan oppilaan ja huoltajan.

 

 1. Mikäli oppilasta ei tavoiteta, opettaja tai oppilashuollon edustaja kutsuu asian selvittämiseen avuksi sosiaalihuollon ammattilaisen. Ennen yhteydenottoa sosiaalihuollon ammattilaiseen, asiasta tiedotetaan huoltajalle Wilma viestillä.
  1. Lastensuojelun ohjaus ja neuvonta arkisin klo 9-12, puh. 044 718 3729
  2. Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen: ilmoitusvelvollisuuden voi täyttää yhteistyössä lapsen vanhemman kanssa https://omapalvelu.service.tieto.com/WE.FCMyPage/WE.FCMyPage/MyPageWizard/NewApplication?formid=10000273&dyndelsys=5&editMode=False

Yhteydenottoon kirjataan koululta se henkilö, joka osallistuu sosiaalihuollon kanssa yhteistyössä asian selvittämiseen (nimi ja puhelinnumero) sekä kirjataan mitä asian suhteen on koulussa/oppilashuollossa jo tehty.

 1. Lastensuojeluilmoitukset/ennakolliset lastensuojeluilmoitukset: https://omapalvelu.service.tieto.com/WE.FCMyPage/MyPageApplication/ChildWelfareNotification/?idpmethod=anonymous&actor=Actor_Anonymous&UiCulture=fi-FI&domain=Kuopio Lastensuojeluilmoitukseen kirjataan koululta se henkilö, joka osallistuu sosiaalihuollon kanssa yhteistyössä asian selvittämiseen (nimi ja puhelinnumero) sekä kirjataan mitä asian suhteen on koulussa/oppilashuollossa jo tehty.

 

Maaninkajärven koulun lukuvuosi 2019 - 2020. Tervetuloa kouluun!

Hyvää loppukesää ja kouluvuoden alkua oppilaillemme ja oppilaidemme huoltajille!

Lukuvuosi alkaa maanantaina 12.8.2019 klo 9.00. Yläluokkien oppilaat kokoontuvat klo 9.00 auditorioon ja alaluokkien oppilaat luokanohjaajien luokkiin.

Ensimmäinen koulupäivä työskennellään kokonaan alaluokilla luokanopettajan ja yläluokilla luokanohjaajan kanssa klo 9 - 12. Lukujärjestysten mukaisesti opiskellaan tiistaista 13.8. alkaen. Koulukuljetukset lähtevät heti ensimmäisen koulupäivän päätteeksi. Koulukuljetusten aikataulut löytyvät koulun kotisivulta, koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa voitte olla ensisijaisesti yhteydessä apulaisjohtaja Asko Linnakoskeen, puh. 0447488 306. Koulukuljetukset hoitaa edelleen Kuljetus Partanen Pielavedeltä.

Koulujen ja koko opetustoimen painopisteinä lukuvuonna 2019 -2020 on oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen sekä oppilasarvioinnin kehittäminen. Myös Opetushallitus on laatimassa laajempia arviointikriteereitä nykyisen hyvän osaamisen ja arvosanan 8 lisäksi. Uudet arviointikriteerit tulevat voimaan vuoden kuluttua elokuussa 2020.

Koko kaupungin tasolla hyvinvointitavoitteina ovat terveelliset elämäntavat, turvallinen Kuopio, varhainen tuki, osallistuva ja vaikuttava kuntalainen ja työllistyminen. Koululaisten kannalta ensiarvoisen tärkeän oppilashuoltotoiminnan painopisteinä ovat myös terveelliset elämäntavat, erityisesti huumaavien aineiden käyttöön liittyvä ennalta ehkäisevä työ ja puuttuminen, sekä oppilashuollon kehittäminen.

Perusopetuksessa toiminnan arvioinnin kohteena on koulujen ja koulutoimen strategia, kehittämissuunnitelmat ja opetussuunnitelma. Toisen kehittämiskohteen jokainen valitsee itse ja se vahvistetaan alkusyksyn aikana.

Nyt käytössä olevaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu joka vuosi kaksi noin viikon mittaista monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK), jolloin esimerkiksi on mahdollista opiskella erillisen lukujärjestyksen mukaisesti ja eri ikäluokista kootuissa oppilasryhmissä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan siten, että toinen kokonaisuus toteutuu syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella. Toinen monialainen oppimiskokonaisuus, Terve elämä, on kaikkien peruskoulujen yhteinen. Toisen oppimiskokonaisuuden vahvistamme alkusyksyn aikana.

Maaninkajärven koulun henkilökunta jatkaa työtään pääosin entisellä kokoonpanolla. Uusina vakituisina työntekijöinä aloittavat erityisopettajat Kirsi Rautiainen kiertävänä laaja-alaisena erityisopettajana Maaninkajärven, Käärmelahden ja Pulkonkosken kouluissa sekä Matias Hynynen kokonaan Maaninkajärven koulussa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme entisen vahvan erityisluokanopettajajoukon vahvistukseksi laaja-alaiseen erityisopetukseen keskittyvät opettajat. Nyt voimme taata entistä laajemmin erityisopettajan tukea jokaiselle tukea tarvitsevalle oppilaalle.

Maaningan alueen koulupsykologina aloittaa psykologi Veera Louhisuo, puh. 0447184 176, ja koulukuraattorina Mari Föhr, puh. 0447184 808.

Maaninkajärven koulu sai lukuvuodelle 2019 - 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseen tähtäävään työhön. Tällä avustuksella koulussa työskentelee opettajana Nina Korhola ja koulunkäynninohjaajana Hanni-Mari Vainikainen. Koulussamme alkaa myös uusi Parasta ennen-hanke, joka kestää yhden lukuvuoden. Hankkeen vetäjänä toimii kielten lehtori Henna Koponen. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja osallisuutta koulun toiminnassa. Vastaavalla hankeavustuksella työskentelee nuorisotoimen puolella yhteisöpedagogi Henna-Riikka Turunen, joka tulee myös jalkautumaan koululle kolmena päivänä viikossa oppilaiden pariin.

Odotettu Maaningan urheilutalon peruskorjaus on valmistunut ja mm. liikunnan opetus alkaa uudistetuissa tiloissa heti lukuvuoden alusta. Urheilutalo on jatkossa päivisin nk. kengätön tila, oppilaat tulevat sisään urheilutaloon pääovesta ja kengät jätetään niille varattuihin hyllyihin.

Maaninkajärven koulun rehtorina toimii edelleen Martti Kettunen, puh. 0447488 510 ja apulaisjohtajana lehtori Asko Linnakoski, puh. 0447488 306.

Toivon kaikille, oppilaille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja oppilaidemme huoltajille, hyvää ja turvallista lukuvuotta; tehdään se yhdessä ja yhteisvoimin. Pidetään siis yhteyttä, puolin ja toisin, mielellään etuajassa ja pienellä kynnyksellä!

Martti Kettunen
rehtori
0447488510, martti.kettunen@kuopio.fi

KULJETUSAIKATAULUT 2019-2020

Kuljetusaikataulut löytyvät liitetiedostosta. Oppilaiden, jotka kulkevat Siilinjärven suunnasta tulevalla Kuopion liikenteen autolla, aikataulu on seuraava: 8.10 Siilinjärvi 8.20 Rajatie Hamula . . 8.30 Käärmelahti koulu . . 8.45 Maaninkajärven ...

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko18

27 April 2020 Thursday
28 April 2020 Thursday
29 April 2020 Thursday
30 April 2020 Thursday
1 May 2020 Thursday
2 May 2020 Thursday
3 May 2020 Thursday

Viikko19

4 May 2020 Thursday
5 May 2020 Thursday
6 May 2020 Thursday
7 May 2020 Thursday
8 May 2020 Thursday
9 May 2020 Thursday
10 May 2020 Thursday

Viikko20

11 May 2020 Thursday
12 May 2020 Thursday
13 May 2020 Thursday
14 May 2020 Thursday
15 May 2020 Thursday
16 May 2020 Thursday
17 May 2020 Thursday

Viikko21

18 May 2020 Thursday
19 May 2020 Thursday
20 May 2020 Thursday
21 May 2020 Thursday
22 May 2020 Thursday
23 May 2020 Thursday
24 May 2020 Thursday

Viikko22

25 May 2020 Thursday
26 May 2020 Thursday
27 May 2020 Thursday
28 May 2020 Thursday
29 May 2020 Thursday
30 May 2020 Thursday
31 May 2020 Thursday
Ilmoittautuminen