Seksuaalisen hyväksikäytön epäily

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Jos työntekijälle tulee epäilys lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, on siitä ilmoitettava viipymättä poliisille. Ilmoitus epäilystä tehdään aina ensin poliisille. Poliisi antaa ohjeet sitten, miten ilmoittajan tulee toimia. Poliisille ilmoittamisen jälkeen asiasta voi tehdä lastensuojeluilmoituksen ja tähän ilmoitukseen on hyvä mainita, että on tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille.