Opettajan tehtävät

Luokanopettaja / luokanvalvoja


Kasvattaa, opettaa ja ohjaa

  • tiedottaa luokkaansa koskevat asiat niin kouluun kuin huoltajille
  • seuraa kokonaisvaltaisesti oppilaan koulunkäyntiä
  • osallistuu kolmiportaisen tuen suunnitteluun ja toteutukseen
  • seuraa oppilaittensa poissaoloja
  • päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä
  • tekee moniammatillista yhteistyötä
  • arvioi oppilaan edistymistä
  • havainnoi ja tunnistaa oppilaan oppimis- ym. vaikeuksia mahdollisimman varhain